Jesteś cudzoziemcem z prawem pobytu w Polsce?
Chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się jak założyć i prowadzić firmę w Polsce?

[Русская версия ниже]

Fundacja dla Somalii oferuje szeroki zakres szkoleń ukierunkowany na rozwijanie kompetencji biznesowych i dostarczymy niezbędnych narzędzi, by pomóc zamienić twój pomysł w biznes!

Celem szkoleń “ABC Przedsiębiorczości” jest wsparcie cudzoziemców w zakładaniu i prowadzeniu firmy
w Polsce.  Program oferuje łącznie 168 godzin szkoleń w 7 obszarach tematycznych oraz poszkoleniowe indywidualne wsparcie specjalistów (6 godzin dla każdego uczestnika), w tym ogólne i specjalistyczne tematy związane z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności biznesowej w Polsce.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przygotowanie strategii biznesowej i umiejętności liderskich – 24 h
 2. Biznesplan i szczegółowe planowanie swojej działalności – 16 h
 3. Szkolenie z zakresu możliwych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej – 32 h (w tym warsztaty
  i doradztwo)
 4. Prawne aspekty funkcjonowania firmy: umowy (również z zakresu prawa kontraktowego, w tym prawa konsumenckiego), prawo pracy, prawo cywilne i administracyjne – 24 h
 5. Szkolenie z zakresu finansów, księgowości i rachunkowości, podatków i spraw kadrowych – 24 h
 6. Marketing i public relations – 16 h
 7. Podstawy e-biznesu – 32 h

DODATKOWE INFORMACJE:

Pierwszy cykl zaplanowany jest na listopad 2018 – kwiecień 2019, drugi cykl na koniec 2019 roku,
a trzeci na połowę 2020. W każdym cyklu szkoleniowym weźmie udział 20 osób.

SZKOLENIA PROWADZONE SĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM. W zależności od potrzeb kandydatów, istnieje możliwość zorganizowania drugiego cyklu szkoleń dla uczestników posługujących się językiem rosyjskim lub ukraińskim i posługujących się językiem polskim. Dlatego zachęcamy do aplikowania nawet jeśli nie znają Państwo języka angielskiego! Państwa kandydatura zostanie uwzględniona na liście rezerwowej
na następny cykl szkoleniowy.

Mieszkasz poza Warszawą? Żaden problem! Fundacja pokryje koszty podróży i zakwaterowania
dla uczestników spoza Warszawy.

КУРС – ABC ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Вы иностранец с правом пребывания в Польше? Хотите узнать, как открыть фирму и вести предприниметельскую дейтельность в Польше? ЗАПОЛНИТЕ И ПРИШЛИТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ ДО 10 НОЯБРЯ!

Фундация для Сомали начинает набор на первый цикл курса АВС Предпринимательство, ориентированный на развитие бизнес-навыков и открытие своей фирмы в Польше.  Мы предоставим необходимую информацию, которая поможет вам превратить вашу идею в бизнес.

Целью курса АВС Предпринимальство является поддержка инстранцев при открытии и ведении бизнеса в Польше. Программа включает 168 часов обучения в 7 тематических направлениях, а также  индивидуальную поддержку после обучения (6 часов для каждого участника), включая общие и специализированные темы, связанные с открытием и ведением бизнеса в Польше.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:

 1. Бизнес-стратегия и формирование лидерских навыков – 24 ч.
 2. Бизнес-план и детальное планирование своей деятельности – 16 ч.
 3. Правовые формы ведения бизнеса – 32 ч. (включая практические занятия и консультации)
 4. Правовые аспекты функционарования бизнеса: договора (договорное и потребительское право), трудовое законодательство, гражданское и административное право – 24 ч.
 5. Финансы, бухгалтерский учет, налоги и кадровые вопросы – 24 ч.
 6. Маркетинг и связь с общественностью – 16 ч.
 7. Основы интернет-бизнеса – 32 ч.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Первый цикл занятий запланирован с ноября 2018г. до апреля 2019г., второй цикл на конец 2019г., а третий на 2020г. В каждом цикле обучения приймут участие 20 человек.

ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. В зависимости от потребностей кандидатов есть возможность в организации второго цикла обучения для кандидатов русско-, украиноязычных, владеющих польским языком.  Поэтому даже, если вы не владеете английском языком, подавайте заявку и Ваша кандидатура будет включена в резервный список на следующий цикл обучения.

Живете за пределами Варшавы? Это не проблема. Фундация покроет стоимость проезда и проживания для участников,которые живут за пределами Варшавы.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.