PROJEKT MIVA: WARSZTATY BUDOWANIA POTENCJAŁU (Nr 2)

Fundacja dla Somalii zorganizowała swoje drugie warsztaty budowania potencjału na rzecz integracji w społeczeństwie i życia zawodowego (Capacity Building Workshops for Integration in Society and Working Life Issues), będące częścią działań prowadzonych w ramach projektu Integracja migrantów poprzez działania wolontariackie (MIVA). 

Tematy podejmowane podczas interaktywnego warsztatu to: integracja społeczna, poprawa publicznego postrzegania migracji, zapobieganie dyskryminacji, zapewnianie równego dostępu, integracja międzykulturowa i mediacja, mapowanie umiejętności itp.

Data: 16 grudnia, godz. 17:00

Miejsce: warsztaty online na platformie Zoom

Dziękujemy za Wasz udział i zapraszamy na kolejne warsztaty!

Recommended Posts

Leave a Comment