Doradztwo zawodowe

By
In Blog

W poniedziałek, 18 czerwca ruszają zapisy na spotkania w ramach doradztwa zawodowego. 

 

Jako doradca zawodowy udzielam indywidualnych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia.
Jeśli potrzebujesz wsparcia w odkrywaniu swojego potencjału zawodowego, a przede wszystkim w odnajdywaniu się na polskim rynku pracy lub potrzebujesz pomocy w opracowaniu swojej ścieżki kariery lub dokumentów aplikacyjnych – zapraszam!

– Anna Skrzypa, doradczyni zawodowa

Terminy konsultacji: Poniedziałek 17:00 – 20:00

 

[eng]

We are starting with a special job consultations programme!


As a career counselor, I provide individual career advice to help with choosing a profession, changing qualifications, and taking up an employment.

If you need support in discovering your professional potential, finding yourself on the Polish labor market or need help in developing your career path or just application documents – I invite you!

– Anna Skrzypa, job consultant

Every Monday from 5 to 8 pm

 

 

Recent Posts

Leave a Comment