Projekt – „Pierwsza Pomoc dla migrantów”!

P

olski Czerwony Krzyż wraz z Fundują dla Somalii, rozpoczą w lipcu projekt – „Pierwsza Pomoc dla migrantów”. Obejmuje on kursy języka polskiego, kursy pierwszej pomocy, porady prawne, szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej, wydarzenia międzykulturowe i integracyjne, oraz zajęcia dla dzieci. Z kursów i porady są skierowane na migrantów, a wydarzenia migdzykulturowe i integracyjne będą również otwarte dla lokalnej społeczności.

Celem projektu jest wsparcie integracji migrantów i jest skierowany do wszystkich, bez względu na pochodzenie, wiek lub płeć. Aby umożliwić naukę również dla zajętych rodziców, urządzony będzie kącik dla dzieci, gdzie w razie potrzeby asystenci kulturowi zajmą się najmłodszymi.

Aby integracja przebiegała dwukierunkowo, wydarzenia takie jak warsztaty kulinarne, animacje dla dzieci, obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju, wigilia pozwolą na zaangażowanie społeczności lokalnej.

d26815bce7d84d49a90a6a7e848c413a

Leave a Comment