Projekt – „Pierwsza Pomoc dla migrantów”!

P

olski Czerwony Krzyż wraz z Fundują dla Somalii, rozpoczą w lipcu projekt – „Pierwsza Pomoc dla migrantów”. Obejmuje on kursy języka polskiego, kursy pierwszej pomocy, porady prawne, szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej, wydarzenia międzykulturowe i integracyjne, oraz zajęcia dla dzieci. Z kursów i porady są skierowane na migrantów, a wydarzenia migdzykulturowe i integracyjne będą również otwarte dla lokalnej społeczności.

Celem projektu jest wsparcie integracji migrantów i jest skierowany do wszystkich, bez względu na pochodzenie, wiek lub płeć. Aby umożliwić naukę również dla zajętych rodziców, urządzony będzie kącik dla dzieci, gdzie w razie potrzeby asystenci kulturowi zajmą się najmłodszymi.

Aby integracja przebiegała dwukierunkowo, wydarzenia takie jak warsztaty kulinarne, animacje dla dzieci, obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju, wigilia pozwolą na zaangażowanie społeczności lokalnej.

Leave a Comment