Rozlicz z nami PIT-37

By
In Blog

POLSKI

(English is below)

(По-русски ниже)

Nadszedł czas na rozliczanie podatków.

Możecie skorzystać z konsultacji dotyczącej rozliczenia podatkowego PIT-37 w naszej Fundacji. Przyjmujmy zgłoszenie na takie konsultacje za pomocą Formularza. Wskażcie tam wszystkie niezbędne dane, dodajcie załączniki oraz sprawdźcie, czy macie na rękach następujące dokumenty:

 • PIT-11 albo PIT-8c otrzymane od pracodawców;
 • PESEL (decyzja o nadaniu numeru PESEL);
 • dane dotyczące zamieszkania własnego, współmałżonka oraz dzieci;
 • kopia zeznania podatkowego za rok 2019 (w przypadku przeniesienia ulg z lat poprzednich)

Skontaktujemy się z Wami za pomocą drogą mailową i powiadomimy, kiedy odbędzie się konsultacja.

Masz pytania – pisz do nas za pomocą Skype umeda9 oraz mailowo uma@fds.org.pl .

UWAGA: nasz projekt kończy się 31 marca 2021 i wsparcie będzie możliwe tylko do 31 marca 2021 (nawet jeśli termin deklaracji mija 30 kwietnia 2021) – prosimy o zapisywanie się i naszykowanie kompletnej dokumentacji wcześniej.

 

ENGLISH

It is time to settle the PIT-37 tax declaration.

We provide consultations for you to have the PIT-37 tax declaration ready. Please apply for an appointment with us via this Form. Insert there all the necessary information, attach necessary documents and check whether you have the following documents ready:

 • PIT-11 Tax form or PIT-8c received from your employers,
 • PESEL number (Decision on assignment you with PESEL number),
 • Information on your, your spouse and children place of residence,
 • Copy from the previous 2019 year on tax statement (in case you had reductions last year).

We will contact you via email and will set an appointment for you.

For you have any questions – let us know via Skype umeda9 or email uma@fds.org.pl .

ATTENTION: Our Project finishes on 31 March 2021 and we can set the consultations only by the 31 March 2021 (even though your deadline for tax declarations is on 30 April 2021. Please fill in the form as soon as possible when you have all the documents at your hands.

 

РУССКИЙ

Пришло время рассчитать свои налоги согласно декларации PIT-37.

Мы предоставляем услуги консультирования при заполнении форм и расчете декларации PIT-37. Для того, чтобы записаться к нам на консультацию, заполните Форму . Внесите туда все необходимые данные, приложите требуемые документы, а также проверьте, есть ли у вас на руках необходимые документы:

 • Декларация PIT-11 или PIT-8c, полученные от твоего работодателя,
 • номер PESEL (решение о признании номера PESEL),
 • данные о твоем месте жительства, а также месте жительства твоей супруги/супруга и детей,
 • копия твоей налоговой декларации за прошлый год (если у Вас были льготы).

Мы свяжемся с Вами по почте и согласуем с вами время и день консультации.

Если у вас есть к нам вопросы, то пишите напрямую в Skype umeda9 или по электронной почте uma@fds.org.pl

ВНИМАНИЕ: Наш проект заканчивается 31 марта 2021 года, а это значит, что мы можем предоставить Вам консультацию только до 31 марта 2021 года (даже учитывая то, что срок подачи деклараций PIT-37 заканчивается 30 апреля 2021 года). Записывайтесь к нам сразу, как только у вас будут на руках необходимые выше указанные документы.

Recent Posts

Leave a Comment