Sesja Informacyjna ONLINE o podatkach

By
In Blog

Polski

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ SESJĘ INFORMACYJNĄ DLA MIGRANTÓW I MIGRANTEK, DOTYCZĄCĄ ROZLICZANIA PODATKÓW, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 05 MARCA 2021 W TRYBIE ONLINE NA NASZYM PROFILU Facebook.

Już niedługo każdy i każda z nas będzie musiała się rozliczyć ze swoich dochodów. Ta sesja pomoże Wam zrobić to lepiej!

Prowadząca: Dorota Harbaszewska

Tematyka:

 • Rozliczenia PIT-37 za rok 2020 osób fizycznych,
 • Sposoby rozliczania się (samodzielnie, z małżonkiem, …),
 • Odliczenia od dochodu i odliczenia od podatku (PIT-O, PIT-D),
 • Rozliczenie PIT-37 dla osób do 26 roku życia,
 • Indywidualny mikrorachunek do wpłaty podatku do US.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim online. Jednakże zachęcamy gorąco do przygotowania i pozostawiania swoich pytań po polsku, angielsku bądź rosyjsku. Też istnieje możliwość zapisywania się na indywidualną konsultację z prowadzącą. Formularz znajduje się tutaj.

Link do spotkania tutaj. Startujemy w piątek 05 marca 2021 o g. 17:00.

 

=====

English

WE ARE WARMLY INVITING YOU TO THE ONLINE SESSION ON SETTLING TAX PIT-37 BY MIGRANTS IN POLAND. SESSION WILL TAKE PLACE ON FRIDAY 05 MARCH 2021 AT 17:00 WITH LIVE SESSION AT OUR Facebook.

Soon all of us will be settling the taxes from 2020. This session introduces the PIT regulations in Poland and shows what next steps can be undertaken by migrants residing in Poland for settling their taxes from the previous year. The session will be held in Polish, however you can send us your questions in English as well or apply for the appointment with the consultant – Dorota Harbaszewska

Session topics:

 • Settling the PIT-37 for year 2020 for physical bodies,
 • Means of settling out (as a single, with spouse),
 • Ways of counting the income and settling the tax (PIT-O, PIT-D),
 • Settling the PIT-37 for people at age of below 26 y.o.
 • Individual micro-account for paying the tax to the Tax Office.

Link to the meeting is here. Start at 17:00 on 05 March 2021.

====

Русский

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕССИИ ОНЛАЙН НА ТЕМУ РАСЧЕТА НАЛОГА PIT-37 ДЛЯ ВСЕХ МИГРАНТОВ И МИГРАНТОК В ПОЛЬШЕ. ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ В ПЯТНИЦУ 05 МАРТА 2021 В 17.00 НА НАШЕМ ПРОФИЛЕ Фейсбук.

Скоро мы все будем рассчитывать свои налоги и отправлять необходимые документы в налоговую инспекцию. Мы подготовили для вас информационную сессию с эксперткой по налогам в Польше.

Сессия состоится онлайн по-польски, но мы горячо приглашаем вас оставлять ваши вопросы на чате во время встречи или же отправить их нам по почте. Также мы приглашаем вас сразу записаться на индивидуальную консультацию с эксперткой, где на сможет ответить на все ваши индивидуальные вопросы и помочь заполнить необходимые формы для расчета налога PIT. Запись на консультации вот здесь по ссылке.

Темы встречи:

 • Расчет налога PIT-37 за 2020 год для физлиц,
 • Способы расчета (самостоятельно, в паре с супругом\супругой),
 • Отчисления от дохода и налога (PIT-O, PIT-D),
 • Расчет налога PIT-37 для лиц, младше 27 лет,
 • Индивидуальный микро-счет для оплаты налога в инспекцию.

Проводит эксперта Дорота Харбашевска.

Ссылка на встречу вот здесь.

Recent Posts

Leave a Comment