Dlaczego stres i zaburzenia adaptacyjne mogą cię spotkać? Co możesz wówczas zrobić?

DLACZEGO STRES I ZABURZENIA ADAPTACYJNE MOGĄ CIĘ SPOTKAĆ? CO MOŻESZ WÓWCZAS ZROBIĆ?

Emigracja to trudna droga dla większości migrantów. Po czasie okazuje się, że trudniejsza niż czasami sobie wyobrażali. Napotykane trudności generują adaptacyjny stres, na który nakładają się osobiste, codzienne problemy, które nikogo nie omijają i doświadcza ich każdy człowiek. Jeśli jednak została podjęta decyzja o wyemigrowaniu poza granice swojego kraju to trzeba mieć świadomość, że w nowym miejscu mogą się pojawić trudności. Brak sprawności poruszania się w nowych warunkach, zamiana znanego od urodzenia schematu, w którym Migrant poruszał się bez problemu, na zupełnie nowy i nieznany sprawia, że trzeba wykonać potężny wysiłek adaptacyjny. Wówczas trzeba dać sobie czas i akceptację dla pojawiających się trudności. Potrzebna jest aklimatyzacja i poznanie nowego kraju ponieważ do tej pory Migrant żył w innych warunkach i środowisku. Wielorakie wyzwania powodują, że osoba przybywająca do Polski z innej części świata przeżywa w różnym stopniu stres migracyjny. Często nie jest w stanie sama sobie pomóc albo z powodu mniejszej odporności na stres albo z powodu kumulacji problemów. To może być przyczyną wielu chorób somatycznych oraz psychicznych. Chodzi tu o zaburzenia adaptacyjne a także depresję.

Zaburzenia adaptacyjne to zaburzenia emocjonalne, pojawiające się w sytuacjach, z punktu widzenia człowieka, zagrażające jego poczuciu bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa to jedna z ważniejszych potrzeb człowieka i zaspokojenie jej stanowi o jego dobrostanie psychicznym. Stan dyskomfortu psychicznego, w którym jednostka nie ma poczucia bezpieczeństwa, w momentach dużego stresu, zmiennych, nagłych sytuacji życiowych, niepowodzeń i porażek, przykrych wydarzeń osobistych, zawodowych i innych, jest jak najbardziej zrozumiałą sytuacją. Związana jest z indywidualną wrażliwością człowieka, stabilnością psychiczną i jego odpornością. Znaczenie ma także poczucie własnej wartości oraz samoocena. Trzeba też wiedzieć, że bardzo duże znaczenie ma siła i rodzaj bodźca. Dla każdego z osobna ten sam bodziec może znaczyć co innego, mieć inną moc „rażenia”, inne działanie i zmieniające się natężenie. Osoby charakteryzujące się większą wrażliwością układu nerwowego mogą być w większym stopniu narażone na działanie nowych bodźców. (nowych sytuacji). Gdy dotykają człowieka poważne, czasami nagłe zmiany, to ma prawo czuć się zagubiony i przygnębiony, może bać się nowych wyzwań, tego czy sobie z nimi poradzi, czy odnajdzie się w nowych warunkach, czy osiągnie taką pozycję żeby utrzymać siebie i rodzinę, by znaleźć dobrą pracę, utrzymać związek lub stabilność życiową. Oczywiście każdy przypadek jest inny.

Sytuacje sprzyjające powstawaniu zaburzeń adaptacyjnych to:

 • przeprowadzka, zmiana miejsca zamieszkania
 • emigracja /związana z „wyrwaniem” ze swojego środowiska, czasami brak wsparcia bliskich, rozłąka z bliskimi, nieznajomość języka związana z potrzebą posługiwania się nim w nowym kraju, budowanie swojej pozycji po raz kolejny/
 • utrata pracy lub niemożność jej znalezienia
 • kłopoty finansowe
 • ciężka choroba /zwłaszcza przewlekła/, choroba dziecka, wypadek kogoś bliskiego lub śmierć /utrata rodziców, dziecka, przyjaciela itd./
 • rozstanie się z partnerem
 • przejście na emeryturę

Wszystkie tego typu problemy mogą mieć znaczenie. Dla jednych mogą być tragedią życiową, dla innych powodem do mobilizacji. Mogą być przyczyną choroby albo mogą być prorozwojowe. Występują w każdym wieku, u dorosłych, młodzieży jak i u dzieci.

Zmiany, brak poczucia bezpieczeństwa i komfortu mogą być powodem zaburzeń adaptacyjnych. Do objawów należy zaliczyć między innymi:

 • lęk
 • depresyjny, obniżony nastrój
 • rozpacz lub poczucie braku nadziei
 • utrzymujące się napięcie
 • gniew lub agresję słowną
 • obniżoną odporność, problemy ze zdrowiem
 • zwiększoną senność lub bezsenność
 • brak apetytu lub nadmierny apetyt
 • kłopoty z koncentracją
 • spadek motywacji
 • niemoc w podejmowaniu decyzji

Natomiast u dzieci i młodzieży mogą pojawić się dodatkowo:

 • agresja i przemoc
 • brak koncentracji
 • kłopoty z nauką, wagary
 • problemy w grupie rówieśniczej, wyizolowanie
 • inne destrukcyjne działania i naruszające normy społeczne
 • cofnięcie się w rozwoju (np. moczenie się lub ssanie kciuka)

Wyżej wymienione objawy zazwyczaj nie występują pojedynczo.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zaburzeń adaptacyjnych należy prowadzić regularny, zdrowy tryb życia, stosować dietę bogatą w minerały i witaminy. Wskazana jest aktywność fizyczna, przebywanie wśród ludzi, szukanie sieci wsparcia i nawiązywanie nowych relacji. Rozmowy oraz spędzanie czasu w przyjaznym środowisku działa pozytywnie i zwiększa poczucie siły.

Człowiek w sposób naturalny przystosowuje się do zmian, jakie zachodzą w jego życiu. Jeśli jednak zauważysz u siebie, bądź u swoich bliskich powyższe objawy, utrzymujące się przez dłuższy czas możesz:

 • zwrócić się do psychologa w Fundacji który :
  • A – pomoże zdiagnozować problem i udzieli konsultacji
  • B – udzieli wsparcia psychologicznego
  • C – gdy uzna, że to konieczne, zasugeruje wizytę u psychoterapeuty lub lekarza specjalisty
  • Aby umówić się na wstępne spotkanie zadzwoń: +48 22 658 04 87
 • udać się do lekarza specjalisty – psychiatry (nie jest wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu), który w razie potrzeby zastosuje właściwe leczenie farmakologiczne. Najlepsze rezultaty w poprawie sytuacji pacjenta uzyskuje się stosując równoczesne leczenie przez lekarza psychiatrę przy wsparciu psychologa.

Ponadto możesz:

 • poszukać sieci wsparcia, którymi mogą być: znajomi z pracy lub miejsca nauki, Twoi sąsiedzi, inne osoby z Twojego kraju, spróbuj nawiązać kontakt z różnymi grupami w mediach społecznościowych
 • uczestniczyć w życiu kulturalnym naszej Fundacji i innych organizacji pozarządowych
 • zaangażować się w pomoc innym

W trudnych momentach swojego życia pamiętaj, że wiele problemów można rozwiązać. Zdecydowanie łatwiej robić to korzystając ze wsparcia i pomocy innych. W ramach Programu Wsparcia Migrantów nasza Fundacja oferuje różnego rodzaju wsparcie, w tym psychologiczne.