Nie, wspieramy wszystkich migrantów i migrantki, którzy/re tego potrzebują.

Nie, nasza działalność skierowana jest zarówno do dorosłych jak i dzieci.

Mówimy w wielu językach. W zależności od potrzeb możemy zaoferować wsparcie w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, włoskim, hiszpańskim, somalijskim, tirginia, kirgiskim, hindi, amharskim, perskim, dari i tadżyckim.

Tak, wszystkie nasze usługi są bezpłatne.

W naszej Fundacji możesz liczyć na wsparcie asystentów międzykulturowych, którzy pomogą Ci m.in.: załatwić sprawę w banku, izbach przyjęć i innych instytucjach publicznych; wypełnić urzędowe wnioski do nadania: karty pobytu, numeru PESEL, meldunku; przetłumaczyć dokumenty (ale nie przysięgłe).

Nie, asystenci międzykulturowi nie mogą zrobić tłumaczenia przysięgłego.

Na kurs języka polskiego można zapisać się wyłącznie w czasie trwania rekrutacji ogłaszanej na stronie internetowej Fundacji oraz na FB. Aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń do nas!

Aby zapisać się do prawnika, psychologa lub doradcy zawodowego należy zadzwonić do Fundacji lub przyjść osobiście i zapytać o dostępne terminy.

Doradca zawodowy wesprze Cię m.in. w określeniu zainteresowań i preferencji zawodowych, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu się do spotkania z pracodawcą.

Obecnie naszą działalność prowadzimy na terenie całego województwa mazowieckiego.

Jesteśmy w procesie przeksztalcenia w organizację pożytku publicznego. Wkrótce stosowne informacje będą dostępne na naszej stronie. Póki co nie ma możliwości przekazania nam 1% na działalność statutową.

Fundację można wesprzeć np. poprzez wpłacenie darowizny. Zachęcamy do odwiedzenia zakładki „Wspieraj”, aby dowiedzieć się więcej.

Fundacja utrzymuje się z indywidualnych wpłat, darowizn oraz z grantów.

Każda inicjatywa jest w Fundacji mile widziana. Chcemy, żeby było to miejsce otwarte dla wszystkich. Więc jeśli masz pomysł na organizację wydarzenia, napisz bo nas email: piotr@fds.org.pl

Tak – jeśli szkoła znajduje się na terenie województwa mazowieckiego. Aby to zrobić, należy wysłać e-mail na adres: agnieszka@fds.org.pl lub zadzwonić do Fundacji +48 22 658 04 87

Fundacja jest otwarta na współpracę z wolontariuszami, jednakże w tej chwili nie mamy takiego zapotrzebowania. Osoby chętne zapraszamy do zostawienia swojego kontaktu: biuro@fds.org.pl. Jeśli coś się zmieni, będziemy się odzywać!

Нет, мы помогаем всем мигрантам, которые нуждаются в поддержке.

Нет, наша деятельность направлена на поддержку как взрослых, так и детей.

Мы говорим на многих языках. В зависимости от потребностей можем предоставить помощь/поддержку на английском, французском, русском, украинском, итальянском, испанском, сомалийском, тигринья, киргизском, хинди, амхарском, перском и таджикском языках.

Да, все наши услуги предоставляются на бесплатной основе.

В нашем фонде можешь рассчитывать на поддержку со стороны ассистентов по межкультурному взаимодействию, которые помогут разрешить вопросв банке,  поликлинике и других государственных учреждениях, заполнить официальные заявления на вид на жительство (карта побыту), PESEL, прописку, с переводом документов (но не присяжные переводы).

Нет, ассистенты по межкультурному взаимодействию не могут делать присяжный перевод документов.

На курс польского языка, можно записаться непосредственно во время набора на курсы, информация о наборе публикуется на сайте Фонда и страничке на Фейсбуке.

Чтобы записаться на консультацию к юристу, психологу и консультантам по трудоустройству, необходимо позвонить в Фонд или прийти лично и спросить, есть ли свободноевремя?

Консультант по трудоустройству поможет определиться с профессиональными предпочтениями,  подготовить резюме, мотивационное письмо, а так же в подготовке к встрече с работодателем.

В настоящее время мы осуществляем нашу деятельность по всему Воеводству Мазовецкому.

Мы находимся в процессе преобразования в общественую организацию. В ближайшее время соответствующая информация будет доступна на нашем сайте. Пока что, нет возможности перечисления 1% налога на нашу уставную деятельность.

Фонд можно поддержать, например, пожертвованием. Мы рекомендуем вам посетить вкладку «Поддержите нас» на нашейм сайте, чтобы узнать больше.

Фонд поддерживается за счет индивидуальных взносов, пожертвований и грантов.

Фонд приветствует любую инициативу. Мы хотим, чтобы фонд был местом, которое открыто для всех. Поэтому, если у вас есть идея организовать мероприятие, напишите нам на электронную почту: piotr@fds.org.pl

Да, если школа расположена на территории Воеводство Маковецкого. Для этого, пожалуйста, отправьте письмо на электронный адрес: agnieszka@fds.org.pl или позвоните по номеру +48 22 658 04 87

Фонд открыт для сотрудничества с волонтерами. Мы приглашаем заинтересованных связаться с нами по электронному адресу: biuro@fds.org.pl

Load More