Nie, wspieramy wszystkich migrantów i migrantki, którzy/re tego potrzebują.

Nie, nasza działalność skierowana jest zarówno do dorosłych jak i dzieci.

Mówimy w wielu językach. W zależności od potrzeb możemy zaoferować wsparcie w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, włoskim, hiszpańskim, somalijskim, tirginia, kirgiskim, hindi, amharskim, perskim, dari i tadżyckim.

Tak, wszystkie nasze usługi są bezpłatne.

W naszej Fundacji możesz liczyć na wsparcie asystentów międzykulturowych, którzy pomogą Ci m.in.: załatwić sprawę w banku, izbach przyjęć i innych instytucjach publicznych; wypełnić urzędowe wnioski do nadania: karty pobytu, numeru PESEL, meldunku; przetłumaczyć dokumenty (ale nie przysięgłe).

Nie, asystenci międzykulturowi nie mogą zrobić tłumaczenia przysięgłego.

Na kurs języka polskiego można zapisać się wyłącznie w czasie trwania rekrutacji ogłaszanej na stronie internetowej Fundacji oraz na FB. Aby dowiedzieć się więcej napisz mail: jolanta@fds.org.pl

Aby zapisać się do prawnika, psychologa lub doradcy zawodowego należy zadzwonić do Fundacji lub przyjść osobiście i zapytać o dostępne terminy.

Doradca zawodowy wesprze Cię m.in. w określeniu zainteresowań i preferencji zawodowych, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu się do spotkania z pracodawcą.

Obecnie naszą działalność prowadzimy na terenie całego województwa mazowieckiego.

Jesteśmy w procesie przeksztalcenia w organizację pożytku publicznego. Wkrótce stosowne informacje będą dostępne na naszej stronie. Póki co nie ma możliwości przekazania nam 1% na działalność statutową.

Fundację można wesprzeć np. poprzez wpłacenie darowizny. Zachęcamy do odwiedzenia zakładki „Wspieraj”, aby dowiedzieć się więcej.

Fundacja utrzymuje się z indywidualnych wpłat, darowizn oraz z grantów.

Każda inicjatywa jest w Fundacji mile widziana. Chcemy, żeby było to miejsce otwarte dla wszystkich. Więc jeśli masz pomysł na organizację wydarzenia, napisz bo nas email: piotr@fds.org.pl

Tak – jeśli szkoła znajduje się na terenie województwa mazowieckiego. Aby to zrobić, należy wysłać e-mail na adres: agnieszka@fds.org.pl lub zadzwonić do Fundacji +48 22 658 04 87

Fundacja jest otwarta na współpracę z wolontariuszami, jednakże w tej chwili nie mamy takiego zapotrzebowania. Osoby chętne zapraszamy do zostawienia swojego kontaktu: biuro@fds.org.pl. Jeśli coś się zmieni, będziemy się odzywać!

Нет, мы помогаем всем мигрантам, которые нуждаются в поддержке.

Нет, наша деятельность направлена на поддержку как взрослых, так и детей.

Мы говорим на многих языках. В зависимости от потребностей можем предоставить помощь/поддержку на английском, французском, русском, украинском, итальянском, испанском, сомалийском, тигринья, киргизском, хинди, амхарском, перском и таджикском языках.

Да, все наши услуги предоставляются на бесплатной основе.

В нашем фонде можешь рассчитывать на поддержку со стороны ассистентов по межкультурному взаимодействию, которые помогут разрешить вопросв банке,  поликлинике и других государственных учреждениях, заполнить официальные заявления на вид на жительство (карта побыту), PESEL, прописку, с переводом документов (но не присяжные переводы).

Нет, ассистенты по межкультурному взаимодействию не могут делать присяжный перевод документов.

На курс польского языка, можно записаться непосредственно во время набора на курсы, информация о наборе публикуется на сайте Фонда и страничке на Фейсбуке.

Чтобы записаться на консультацию к юристу, психологу и консультантам по трудоустройству, необходимо позвонить в Фонд или прийти лично и спросить, есть ли свободноевремя?

Консультант по трудоустройству поможет определиться с профессиональными предпочтениями,  подготовить резюме, мотивационное письмо, а так же в подготовке к встрече с работодателем.

В настоящее время мы осуществляем нашу деятельность по всему Воеводству Мазовецкому.

Мы находимся в процессе преобразования в общественую организацию. В ближайшее время соответствующая информация будет доступна на нашем сайте. Пока что, нет возможности перечисления 1% налога на нашу уставную деятельность.

Фонд можно поддержать, например, пожертвованием. Мы рекомендуем вам посетить вкладку «Поддержите нас» на нашейм сайте, чтобы узнать больше.

Фонд поддерживается за счет индивидуальных взносов, пожертвований и грантов.

Фонд приветствует любую инициативу. Мы хотим, чтобы фонд был местом, которое открыто для всех. Поэтому, если у вас есть идея организовать мероприятие, напишите нам на электронную почту: piotr@fds.org.pl

Да, если школа расположена на территории Воеводство Маковецкого. Для этого, пожалуйста, отправьте письмо на электронный адрес: agnieszka@fds.org.pl или позвоните по номеру +48 22 658 04 87

Фонд открыт для сотрудничества с волонтерами. Мы приглашаем заинтересованных связаться с нами по электронному адресу: biuro@fds.org.pl

Load More