Fundacja dla Somalii realizując projekt „Wparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” oferuje bezpłatny kurs języka polskiego.

[Wersja rosyjska poniżej]

 

Fundacja dla Somalii działając na rzecz integracji migrantów ze społeczeństwem polskim szczególną wagę przykłada do organizacji i prowadzenia lekcji języka polskiego. Dzięki temu nie tylko cudzoziemcy mogą czuć się pewniej i bezpieczniej w nowej rzeczywistości, ale także mają szansę na pełne rozumienie komunikatów w przestrzeni publicznej, miejscu pracy i zamieszkania.

Nasi lektorzy to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z cudzoziemcami, którzy skutecznie wykorzystują innowacyjne metody nauczania. Pozwala to na szybkie przyswojenie przez uczestników lekcji podstaw języka polskiego, kultury i tradycji, co w dłuższej perspektywie wzmacnia ich poczucie przynależności i spaja z otoczeniem.

Dzięki naszym zajęciom, absolwenci kursów językowych mogą swobodnie porozumiewać się w języku polskim, załatwiając niezbędne do egzystowania sprawunki. Kursy przygotowują do podejmowania pracy i umożliwiają kontakt nie tylko z pracodawcą i współpracownikami, ale także z klientami.

Kiedy można się zapisać?

Na kurs języka polskiego można zapisać się wyłącznie w czasie trwania rekrutacji ogłaszanej na stronie internetowej Fundacji oraz na FB.

Jak można się zapisać?

Aby zapisać się na kurs, należy wziąć udział w rekrutacji wypełniając formularz aplikacyjny oraz przychodząc na krótką rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Fundacji. Rekrutacja odbywa się się przed każdym kursem. Godziny i dni rozmów kwalifikacyjnych są podawane w czasie rekrutacji. Podczas trwania kursu rekrutacja nie odbywa się!

Informacje o rekrutacjach można znaleźć w zakładce: AKTUALNOŚCI w menu głównym.

Więcej informacji:

jolanta@fds.org.pl, tel.: +48 22 658 04 87

Lekcje języka polskiego są integralną częścią działań na rzecz cudzoziemców na Mazowszu, które obejmują także punkty konsultacyjno-doradcze, porady prawne, psychologiczne i zawodowe, a także lekcje międzykulturowe i wydarzenia integracyjne dla cudzoziemców i społeczeństwa przyjmującego w postaci warsztatów, spotkań i imprez międzykulturowych i integracyjnych.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.