O Fundacji dla Somalii

Dla Polski, dla Europy, dla Afryki.
fundacja-dla-somalii-separator

WITAJ W FUNDACJI DLA SOMALII

F

undacja dla Somalii to organizacja pozarządowa tworzona przez imigrantów i Polaków, którzy wspólnie działają na rzecz promowania dialogu międzykulturowego oraz integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym. Skupiamy się przede wszystkim na aktywizacji zawodowej cudzoziemców oraz promowaniu różnorodności kulturowej w miejscu pracy. Pokazujemy, że osoby przybywające do Polski z najdalszych nawet zakątków świata są wykształcone, wykwalifikowane i zmotywowane.

MISJA

N

aszą misją jest promowanie dialogu międzykulturowego i polityki różnorodności oraz wymiany doświadczeń kulturowych. Poprzez naszą działalność staramy się szerzyć ideę tolerancji i poszanowania praw człowieka. Każdy bowiem, bez względu na swoje pochodzenie, rasę, wyznanie czy poglądy, zasługuje na pełną akceptację w społeczeństwie.

Stanowimy pomost pomiędzy imigrantami a społeczeństwem polskim. Wspieramy imigrantów, aby mogli odnaleźć się w nowym środowisku i pokazać, że są częścią społeczeństwa polskiego. Prowadzimy działalność edukacyjną na temat kultury i tradycji państw afrykańskich oraz arabskich, prowadzimy działania promujące udział imigrantów w życiu publicznym. W ramach tych aktywności chcielibyśmy zwrócić uwagę na wyjątkowo trudną sytuację w zapomnianym regionie jakim jest Somalia. Jednym z priorytetów Fundacji jest pomoc humanitarna i rozwojowa w tym regionie.

Nasza praca nie byłaby możliwa bez doświadczenia i ciężkiej pracy naszych
Pracowników oraz nieocenionej pomocy i zaangażowaniu wolontariuszy.

Pragniemy podziękować wszystkim osobom za pomoc!

CO ROBIMY?

ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJI:
 • edukacja globalna
 • dialog międzykulturowy oraz integracja
 • praca z młodzieżą i dziećmi
 • poprawa warunków pobytowych migrantów
 • projekty integracyjne dla migrantów i uchodźców
 • stworzenie centrum pomocy dla małżeństw i par mieszanych oraz ich dzieci
POLSKA
 • projekty integracyjne dla przedstawicieli różnych kultur
 • projekty na rzecz dialogu międzykulturowego: konferencje, szkolenia, dyskusje
 • projekty badawcze w celu oceny warunków pobytu migrantów i uchodźców oraz kwestii integracyjnych
 • przestawienie obecnej sytuacji mieszkańców Somalii poprzez projekcje filmów i wystawy zdjęć
 • zbiórki leków, sprzętu, pieniędzy dla szpitala w Adado
 • promowanie wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego
EUROPA
 • wymiana dobrych praktyk dotyczących polityki migracyjnej pomiędzy organizacjami
 • wymiana doświadczeń poprzez warsztaty i szkolenia dla młodzieży (FRSE)
 • promowanie praw człowieka i innych zasad funkcjonowania demokratycznego państwa wśród migrantów
 • działania na rzecz imigrantów i budowania relacji zrozumienia między nimi a społeczeństwami przyjmującymi
AFRYKA
 • budowa i wyposażenie szpitala w Adado
 • kampanie edukacyjne dla dorosłych i dzieci
 • wspieranie wolontariuszy i ekspertów na rzecz pracy w biednych regionach
 • podnoszenie świadomości w zakresie pracy i edukacji wśród somalijskich kobiet i dzieci
 • współpraca międzysektorowa w celu poprawy warunków życia mieszkańców Somalii oraz uchodźców w krajach sąsiadujących
 • wspieranie rozwoju rolnictwa poprzez działania rozwojowe

WESPRZYJ NAS!

C

hcesz wesprzeć nasze działania? Oto numer konta Fundacji dla Somalii, na który można przesłać darowiznę:

Bank Zachodni WBK 72 1090 2851 0000 0001 1732 4583.

Wszystkie otrzymane środki wykorzystujemy na cele statutowe Fundacji, czyli na wsparcie imigrantów w Polsce. Dziękujemy!

AMBASADOROWIE

 • Paweł Wysoczański
  Paweł Wysoczański
 • Konrad Piskała
  Konrad Piskała
 • Asha Haji Elmi
  Asha Haji Elmi
 • Krzysztof Pieczyński
  Krzysztof Pieczyński

HISTORIA FUNDACJI

F

undacja dla Somalii powstała z potrzeby pomocy Somalii, która do tej pory jest regionem zapomnianym. Fundacja dla Somalii została założona w 2007 roku w Warszawie przez Jolantę Opalińską oraz Abdulcadira Gabeire Farah. Jako pierwsza w Polsce skierowała swoje działania w region, do którego przez lata nie dochodziła pomoc humanitarna. Przez pierwszy okres swej działalności fundacja nie zatrudniała pracowników. Funkcjonowała przede wszystkim dzięki ogromnemu wsparciu Somalijczyków mieszkających w Polsce i wolontariuszy.

Od 2008 roku nadzorowaliśmy i organizowaliśmy budowę i wyposażenie szpitala w Adado. Nastepnie zorganizowaliśmy wyprawę, aby pokazać sytację w Somalii szerokiemu gronu odbiorców i zwiększać świadomość sytuacji w tym kraju. Od roku 2011 pracujemy równolegle w Somalii i Kenii – w Somalii na rzecz pomocy osobom dotkniętym przez klęskę suszy (więcej: Susza w Somalii), a w Kenii na rzecz uchodźców pochodzenia somalijskiego, którzy masowo opuszczali Somalię w walce o życie i przetrwanie.

Fundacja dla SomaliiNaszym partnerem w Afryce jest SSWC (Save Somali Women and Children), fundacja założona przed 17 laty przez laureatkę wielu prestiżowych światowych nagród, nominowaną w 2008 roku do Nagrody Nobla Ashę Haji Elmi. Kolejny partner w Somalii to brytyjska organizacji Iftin Education and Development, z którą rozpoczęlismy budowę szkoły średniej w regionie Himan&Heeb. W Kenii naszym partnerem jest RRDO (Relief Reconstruction and Development Organization), która działa głównie w rejonie Garissa (obóz w Dadaab). Na terenie Somalii naszym strategicznym partnerem jest PENHA (Pastoral and Environmental Network in the Horn of Africa).

Równolegle z rozwijaniem współpracy w Somalii i Kenii, rozpoczęliśmy aktywność w Polsce i od 2009 roku rozpoczęliśmy projekty i działania na rzecz dialogu międzykulturowego, wymiany doświadczeń kulturowych oraz dobrych praktyk wśród młodych osób pochodzenia afrykańskiego. Projekty te okazały się dużym sukcesem dla młodych ludzi i pokazały powagę ich dotychczasowych działań. Fundacja nawiązała również współpracę z partnerami z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Irlandii, Danii.

Rok 2011 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Ludności Pochodzenia Afrykańskiego. 26 stycznia 2011 r. w siedzibie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz rodziny ONZ w Polsce dotyczące utworzenia Polskiego Komitetu ds. Obchodów Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego (2011). W jego skład wszedł również Prezes Fundacji dla Somalii – Abdulcadir Farah Gabeire.

25 listopada 2011 roku Fundacja została przyjęta w poczet członków zwyczajnych Grupy Zagranica, która zrzesza polskie organizacje pozarządowe pracujące z partnerami zagranicznymi oraz zaangażowane w międzynarodową współpracę rozwojową.

W 2015 roku tragiczną śmierć w Somalii poniósł Abdulcadir Farah Gabeire, prezes Fundacji. Abdul kandydował wówczas na prezydenta Somalii, zginął w wybuchu samochodu pułapki.

Od 2018 roku Fundacja jest partnerem projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Kierując się potrzebami migrantów, które są przez nas doskonale znane, stworzyliśmy szereg bezpłatnych usług, które wsparły cudzoziemców w integracji ze społeczeństwem polskim, a także pozwoliły na poznanie zasad funkcjonowania w kraju ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do podjęcia pracy poprzez doradztwo zawodowe, lekcje języka polskiego, porady prawne i psychologiczne.

Lutym 2020 roku prezes Fundacji Elmi Abdi został nagrodzony przez Tygodnik Newsweek nagrodą Społecznika Roku 2019.

Realizacja niektórych wskaźników FAMI:

 (stan na czerwiec 2020):

SPRAWOZDANIA FINANSOWE