MŁODZIEŻ W DEMOKRACJI

Pogłębienie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów, rozwój poczucia solidarności oraz promowanie tolerancji i zrozumienia wśród młodzieży