NAMASTE POLSKO

Od kwietnia 2014 do końca roku w Fundacji dla Somalii realizowany jest projekt Namaste Polsko! Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją Hindusów w Polsce.

WĘDROWNA GLOBOTEKA

W ramach projektu powstał międzykulturowy zespół edukatorów, który odwiedza szkoły w województwie mazowieckim organizując Dni Edukacji Globalnej.

MŁODZIEŻ W DEMOKRACJI

Pogłębienie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów, rozwój poczucia solidarności oraz promowanie tolerancji i zrozumienia wśród młodzieży

12
page  1  of  2