Projekty

Organizujemy pomoc rozwojową dla Afryki, integrujemy młodzież w Europie, wspieramy migrantów przybyłych do Polski.
fundacja-dla-somalii-separator

FUNDACJA DLA POLSKI, DLA EUROPY, DLA AFRYKI

F

undacja blisko współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką imigrantów, pomocą humanitarną dla Afryki. Do tej pory Fundacja realizowała i realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, Biura Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, programu Młodzież w Działaniu , z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wiele inicjatyw jest realizowanych również ze środków własnych Fundacji.

NAJEDŹ MYSZKĄ NA WYBRANY PROJEKT I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Centrum Wielokulturowe

Jesteśmy współoperatorami Centrum Wielokulturowego w Warszawie. Więcej informacji: https://centrumwielokulturowe.waw.pl/o-nas/ Pozostali operatorzy: Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza Fundacja [...]

ANTY-PRZEMOC

Fundacja dla Somalii rozpoczęła realizację projektu mającego na celu zwiększenie dostępu cudzoziemców do usług nakierowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

COMPe4Mi

Projekt COMPe4Mi ma na celu promowanie standaryzacji szkoleń dla trenerów, edukatorów międzykulturowych oraz specjalistów pracujących z migrantami i organizacjami pozarządowymi, jak również [...]

Projekt MIVA

Mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie projektu „Integracja migrantów poprzez działania wolontariackie” (MIVA) realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Projekt został [...]

Wsparcie cudzoziemców na Mazowszu – projekt FAMI

Każdego roku przybywa cudzoziemców, którzy chcą na stałe lub tymczasowo osiąść w Polsce. Są to studenci, osoby poszukujące lepszych warunków pracy lub migranci, którzy z różnych powodów nie mogą [...]

International Career Day

II. International Career Day at Collegium Civitas which will take place on 17 of April, 11:00-17:00.

BON na karierę

Bezpłatne kursy języka polskiego, porady prawne, doradztwo biznesowe i zawodowe, wsparcie kulturowe i finansowe dla migrantów.

Aktywnie + Legalnie

Projekt “Aktywnie + legalnie” to część kompleksowego programu integracyjnego dla cudzoziemców ze stroną internetową: www.immigrantsinaction.pl.

Przedsiębiorczy Imigrant

Bezpłatne kursy języka polskiego, porady prawne, doradztwo biznesowe i zawodowe, wsparcie kulturowe i finansowe dla migrantów.

12
page  1  of  2