Projekty

Organizujemy pomoc rozwojową dla Afryki, integrujemy młodzież w Europie, wspieramy migrantów przybyłych do Polski.
fundacja-dla-somalii-separator

FUNDACJA DLA POLSKI, DLA EUROPY, DLA AFRYKI

F

undacja blisko współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką imigrantów, pomocą humanitarną dla Afryki. Do tej pory Fundacja realizowała i realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, Biura Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, programu Młodzież w Działaniu , z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wiele inicjatyw jest realizowanych również ze środków własnych Fundacji.

NAJEDŹ MYSZKĄ NA WYBRANY PROJEKT I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

International Career Day

II. International Career Day at Collegium Civitas which will take place on 17 of April, 11:00-17:00.

BON na karierę

Bezpłatne kursy języka polskiego, porady prawne, doradztwo biznesowe i zawodowe, wsparcie kulturowe i finansowe dla migrantów.

Aktywnie + Legalnie

Projekt “Aktywnie + legalnie” to część kompleksowego programu integracyjnego dla cudzoziemców ze stroną internetową: www.immigrantsinaction.pl.

Przedsiębiorczy Imigrant

Bezpłatne kursy języka polskiego, porady prawne, doradztwo biznesowe i zawodowe, wsparcie kulturowe i finansowe dla migrantów.

„Nic o nas bez nas” + „Włącznik”

Projekt miał umożliwić migrantom wypowiedzenie się o najważniejszych problemach w poszczególnych regionach a także zaproponowanie nowych rozwiązań.

NAMASTE POLSKO

Od kwietnia 2014 do końca roku w Fundacji dla Somalii realizowany jest projekt Namaste Polsko! Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją Hindusów w Polsce.

Rozwój sektora pasz i produkcji miodu

Projekt ma na celu wzmocnić potencjał ekonomiczny i społeczny mieszkańców trzech społeczności na półpustynnych obszarach prowincji Togdheer w Północno-Zachodniej Somalii.

Centrum Rozwoju Umiejętności Stolarskich

Celem projektu jest zmniejszenie poziomu bezrobocia i podniesienie poziomu kształcenia młodych mieszkańców ubogiego regionu Subukia poprzez budowę warsztatu stolarskiego i stworzenie [...]

Zwiększenie zasięgu opieki weterynaryjnej

Poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej ludów pasterskich w prowincji Marsabit w Kenii poprzez zwiększenie zasięgu opieki weterynaryjnej dla zwierząt gospodarskich.

12
page  1  of  2
UWAGA! WIĘCEJ PROJEKTÓW WKRÓTCE