Projekty

Organizujemy pomoc rozwojową dla Afryki, integrujemy młodzież w Europie, wspieramy migrantów przybyłych do Polski.
fundacja-dla-somalii-separator

FUNDACJA DLA POLSKI, DLA EUROPY, DLA AFRYKI

F

undacja blisko współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką imigrantów, pomocą humanitarną dla Afryki. Do tej pory Fundacja realizowała i realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, Biura Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, programu Młodzież w Działaniu , z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wiele inicjatyw jest realizowanych również ze środków własnych Fundacji.

NAJEDŹ MYSZKĄ NA WYBRANY PROJEKT I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

MŁODZIEŻ W DEMOKRACJI

Pogłębienie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów, rozwój poczucia solidarności oraz promowanie tolerancji i zrozumienia wśród młodzieży

WĘDROWNA GLOBOTEKA

W ramach projektu powstał międzykulturowy zespół edukatorów, który odwiedza szkoły w województwie mazowieckim organizując Dni Edukacji Globalnej.

12
page  2  of  2
UWAGA! WIĘCEJ PROJEKTÓW WKRÓTCE