Bezpłatna pomoc migrantom doświadczającym przemocy w rodzinie

Celem projektu „Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej dla osób i rodzin z doświadczeniem migracji zagranicznej dotkniętych przemocą w rodzinie” jest zwiększenie motywacji i umiejętności osób z doświadczeniem migracji (zróżnicowanych kulturowo i językowo) doznających przemocy w rodzinie do jej przerwania i konstruktywnego radzenia sobie w życiu.

Będzie on realizowaany poprzez poprawienie dostępu do informacji i obecnie funkcjonujących mechanizmów wsparcia systemu rodzinnego oraz ogólnego funkcjonowania takich osób dotkniętych przemocą w rodzinie w różnych sferach życia, m.in. rodzinnej, zawodowej, społecznej.

Nasz punkt konsultacyjny działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00 prz ul. Brackiej 18/63.

Zadzwoń i umów się na wizytę!
☎️ 22 658 04 87

***

The aim of the project “Increasing access to a comprehensive offer of specialist assistance for people and families affected by domestic violence affected by domestic violence” is to increase the motivation and skills of people with migration experience (culturally and linguistically diverse) experiencing domestic violence to stop it and constructively deal with life.

It will be implemented by improving access to information and the currently functioning support mechanisms of the family system and the general functioning of such people affected by domestic violence in various spheres of life, e.g. family, professional and social.

Our consultation point is open from Monday to Friday from 9:00 to 18:00 at ul. Bracka 18/63.

Call and make an appointment!
☎️ 22 658 04 87