Bezpłatna pomoc dla migrantów!

W ramach projektu „Punkt konsultacyjny dla cudzoziemców w Fundacji dla Somalii” pomagamy migrantom poruszać się po kraju przyjmującym – dbamy, aby znali oni swoje prawa i obowiązki oraz znali podstawowe usługi niezbędne do życia zarówno ich samych, jak i ich rodzin.

Wspieramy beneficjentów w konkretnych wyzwaniach życia codziennego – od wizyty u lekarza lub w urzędzie, po napisanie odwołania w celu zalegalizowania pobytu w Polsce. Pomagamy też w trudnych sytuacjach przemocy, nadużycia, dyskryminacji i mobbing w miejscu pracy.

Nasza pomoc jest całkowiecie pezpłatna.

Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00 w naszym biurze przy ul Brackiej 18/63 w Warszawie.

Można się z nami skontaktować także telefnicznie pod numerem 22 658 04 87.

***

As part of the “Consultation point for foreigners at the Foundation for Somalia” project, we help migrants move around the host country – we make sure that they know their rights and obligations, and know the basic services necessary for the life of both themselves and their families.

We support beneficiaries in specific challenges of the everyday life – from visiting a doctor to writing an appeal to legalize a stay in Poland. We also help in difficult situations of violence, abuse, discrimination and mobbing in the workplace.

Our help is completely free of charge.

We operate from Monday to Friday from 9:00 to 18:00 in our office at Bracka 18/63, Warsaw.

It is also possible to contact us by phone at 22 658 04 87.

Projekt „Punkt konsultacyjny dla cudzoziemców w Fundacji dla Somalii” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.