BRICS – Dzień Informacyjny nowego projektu!

Fundacja dla Somalii zaprasza do udziału w Dniu Informacyjnym nowego Projektu BRICS

Data: 8 kwietnia 2022, godz. 18:00

Miejsce: Zoom-Online

Fundacja dla Somalii organizuje Dzień Informacyjny nowego projektu Erasmus+ „BRICS – Building Social Bridges by Artistic Initiatives”. Wydarzenie odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem Zoom.

Dzień Informacyjny ma na celu ogłoszenie rozpoczęcia nowego projektu naszym partnerskim organizacjom, beneficjentom i beneficjentkom w Polsce. Projekt BRICS ma na celu poprawę integracji społecznej imigrantów poprzez rozwój ich kompetencji (społecznych, kulturowych, organizacyjnych, edukacyjnych, w zakresie wartości itp.).

Rejestracja na wydarzenie: link.

Wydarzenie w języku angielskim.

Integrację społeczną rozumiemy jako niezbędny element stałego i wielokierunkowego procesu tworzenia wspólnej płaszczyzny do komunikacji i codziennego życia, a także wspierania jednostek w nabywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji. Projekt BRICS jest pod każdym względem zgodny z priorytetami strategii Erasmus+ na rzecz integracji i różnorodności we wszystkich dziedzinach edukacji, szkolenia, wparcia młodzieży i rozwoju sportu. Jednym z rezultatów projektu jest podniesienie stanu wiedzy i wzmocnienie umiejętności imigrantów, które będą odpowiadać ich potrzebom.

Projekt ma na celu wzrost umiejętności migrantów i migrantek poprzez działania kreatywne i artystyczne, dając im realną szansę na budowanie doświadczenia dzięki szkoleniom na kluczowe tematy, takie jak różnorodność i włączenie społeczne. Cel projektu odnosi się do osiągnięcia dwóch głównych rezultatów angażujących wszystkich partnerów projektu na różnych etapach projektu:

1. Realizacja programu szkoleniowego dotyczącego wykorzystywania sztuki jako inkluzywnego narzędzia edukacyjnego;

2. Realizacja szkoleń dla migrantów i mograntek zwiększających kreatywność cyfrową.

Projekt BRICS obejmuje pięć krajów partnerskich (Polskę, Cypr, Włochy, Słowację i Hiszpanię), które połączyły siły, aby czerpać korzyści z wiedzy,  doświadczenia i najlepszych praktyk. Projekt potrwa 18 miesięcy: od 1 listopada 2021 do 1 maja 2023 roku.

Recent Posts

Leave a Comment