BRICS – Newsletter 1 projektu

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Newsletterem opublikowanym w ramach projektu BRICS!

Zachęcamy do śledzenia naszych działań.

Wersja w języku angielskim: BRICS (bricsproject.eu)

Wersja w języku polskim: BRICS (bricsproject.eu)