Doświadczasz przemocy w rodzinie? Możemy Ci pomóc!

W naszej Fundacji wiemy jak pomagać odobom z doświadczeniem migracji. Organizacja istnieje od 15 lat i w tym czasie udało nam się wesprzeć tysiace osób.

Jeśli znasz kogoś, kto jako migrant doświadcza przemocy w rodzinie lub sam potrzebujesz wsparcia – zgłoś się do nas.

Nasz zespół składa się z profesjonalistów – doradców integracyjnych, psychologów, prawnków.

Nasze usługi są całkowicie bezpłatne!

Przyjdź do naszej siedziby przy ul. Brackiej 18/63 w Warszawie lub zadzwoń pod numer 22 658 04 87.

***

In our Foundation, we know how to help people with migration experience. The organization has existed for 15 years and during this time we have managed to support thousands of people.

If you know someone who as a migrant experiences domestic violence or you need support yourself – contact us.

Our team consists of professionals – integration advisors, psychologists, lawyers.

Our services are completely free!

Come to our headquarters at ul. Bracka 18/63 in Warsaw or call 22 658 04 87.

Projekt „Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej dla osób i rodzin z doświadczeniem migracji zagranicznej dotkniętych przemocą w rodzinie” jest finansowany ze środków m.st. Warszawa.

Pokaż mniej