Doświadczasz przemocy w rodzinie? Pomożemy Ci!

W naszej Fundacji migranci i migrantki doświadczajacy przemocy w rodzinie mogą liczyć na bezpłatną i profesjonalną pomoc.

Przyjdż do naszego biura przy ul. Brackiej 18/63 w Warszawie lub zadzwoń pod numer +48 22 658 04 87.

Wsparcie na które możesz liczyć:

✅pomoc prawna

✅ wsparcie psychologiczne

✅ wypełnianie dokumentów

✅ pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia

***

In our Foundation, migrants experiencing domestic violence can count on free and professional help.

Come to our office at ul. Bracka 18/63 in Warsaw or call +48 22 658 04 87.

Support you can count on:

✅ legal assistance

✅ psychological support

✅ filling out documents

✅ help in finding a safe shelter

Projekt „Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej dla osób i rodzin z doświadczeniem migracji zagranicznej dotkniętych przemocą w rodzinie” jest finansowany ze środków m.st. Warszawa.