INFORMACJA PRASOWA

Fundacja dla Somalii zaplanowała ten 12-miesięczny projekt będący kontynuacją wsparcia migrantów/migrantek oraz uchodźców/uchodźczyń poprzez udzielanie pomocy prawnej, ogólnego i specjalistycznego wsparcia integracyjnego, jak również w dziedzinie doradztwa zawodowego. Dostępni w ramach swoich grafików doradcy integracyjni oraz doradcy specjaliści będą wspierać cudzoziemców w sytuacji migracyjnej – tej planowanej jak i przymusowej.

Wielu migrantów doświadcza trudności w adaptacji w nowym kraju i niekiedy wyzwań w załatwianiu codziennych spraw, część z nich doświadcza przemocy i naruszania praw człowieka związanych z nadużyciem przez pracodawców lub problemami natury prawno-administracyjnej. Możliwość odwiedzania Fundacji i uzyskania wsparcia pełni również ważną rolę wsparcia psychospołecznego, a odwiedzając te przyjazne miejsce mają dostęp do innych działań i wsparcia w ramach innych projektów Fundacji (m.in. działania nakierowane na przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć, szkolenia, wsparcie psychologa, wydarzenia integracyjne i eventy itd.).

Realizujemy działania pomagające im poruszać się po kraju przyjmującym – aby znali oni swoje prawa i obowiązki raz mogli poruszać się po podstawowych usługach koniecznych do życia ich i ich rodzin. Indywidualnie pomagamy ich w konkretnych wyzwaniach życia codziennego – od wizyty u lekarza lub w urzędzie, po napisanie odwołania, aby zalegalizować ich pobyt w Polsce, po sytuacje przemocy, nadużycia praw po dyskryminację i mobbing w miejscu pracy. Ważnym aspektem jest istnienie przyjaznego miejsca, gdzie zawsze uzyskają poradę i wsparcie, będą mogli przyjść i usiąść na kawę/herbatę i pobyć z innymi cudzoziemcami w przyjaznym dla nich miejscu.

Punkt działa od poniedziałku do czwartku w godzinach 9 -18.

W ramach konsultacji udzielane są informacje dotyczące:

  • legalizacji pobytu
  • pracy w Polsce
  • wypełniania dokumentów.

Migranci mogą zapisać się także na kursy języka polskiego oraz porady prawne i konsultacje psychologiczne.

Projekt „Punkt konsultacyjny dla cudzoziemców w Fundacji dla Somalii” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.