Informacje o punkcie informacyjno – doradczym dotrą do Senegalu!

Od 1 października w dawnym budynku Empiku przy ul. Nowy Świat 15/17 działa punkt informacyjno-doradczy dla obywateli Ukrainy w Warszawie, który obsługujemy razem z Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Punkt jest otwarty od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-17.

W punkcie można skorzystać ze wsparcia prawnika, doradców zawodowych, psychologów oraz specjalistów ds. prowadzenia działalności gospodarczej.

3 listopada 2022 roku punkt odwiedziła delegacja z Senegalu. Nasz prezes Elmi Abdimówił w wywiadzie o celach i misji punktu, formach pomocy jakiej udzielamy oraz w jaki sposób doświadczenia fundacji z poprzednich lat pomogły w organizacji efektywnej pomocy przybywającym z Ukrainy ludziom.

Cieszymy się, że informacje o pomocy obywatelom Ukrainy docierać będą daleko poza granice Europy 🙂

***

Since October 1, in the former Empik building at 15/17 Nowy Świat Street, there has been an information and advisory point for Ukrainian citizens in Warsaw, which we operate together with Mazowiecki Urząd Wojewódzki

The point is open from Monday to Thursday from 9 a.m. to 5 p.m.

At the point, you can use the support of a lawyer, career counselors, psychologists and business specialists.

On November 3rd 2022, a delegation from Senegal visited the point. Our president Elmi Abdi spoke in an interview about the goals and mission of the information point, the forms of help we provide and how the experience of the foundation from previous years helped in the organization of effective help for people coming from Ukraine.

We are glad that information about helping Ukrainian citizens will reach far beyond the borders of Europe 🙂

***

Projekt nr 13/14-2022/OG-FAMI pt.” „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie” jest finansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.