Kampania “Nie daj się oszukać” w warszawskich autobusach!

[PL]

Teraz nasz spot promujący Punkt informacyjno-doradczy dla obywateli Ukrainy
ma szansę dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców!

W tym tygodniu rozpoczęliśmy kampanię “Nie daj się oszukać” w warszawskich autobusach.

Przez całe wakacje nasze spoty będą wyświetlane na ekranach, co zwiększy dostęp do informacji o projekcie “„Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie”.

[ENG]

Now our spot promoting the Information and Advisory Point for Ukrainian citizens
has a chance to reach even more recipients!

This week we started the campaign “Don’t let yourself be deceived” in Warsaw buses.

Throughout the summer, our spots will be displayed on screens, which will increase access to information about the project “Support for the integration of foreigners in Mazovia, with particular emphasis on the needs arising from the mass influx of third-country nationals caused by the war in Ukraine”.

[UA]

Тепер наш ролик з рекламою Інформаційно-консультаційного пункту для громадян України має шанси охопити ще більш широку аудиторію!

Цього тижня ми розпочали акцію «Не дай себе обдурити» у варшавських автобусах.

Протягом усього літа наші ролики будуть демонструватися на екранах, що збільшить доступ до інформації про проект «Підтримка інтеграції іноземців у Мазовії з особливим наголосом на потребах, які виникають через масовий наплив громадян третіх країн, спричинений війни в Україні».

[RU]

Теперь наш ролик с рекламой Информационно-консультационного пункта для граждан Украины имеет шансы охватить еще более широкую аудиторию!

На этой неделе мы начали акцию «Не дай себя обмануть» в варшавских автобусах.

В течение всего лета на экранах будут демонстрироваться наши ролики, что расширит доступ к информации о проекте «Поддержка интеграции иностранцев в Мазовии с особым акцентом на потребности, возникающие в результате массового притока граждан третьих стран, вызванного войной в Украине».