ABC Mieszkam w Polsce – legalizacja pobytu

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu ABC Mieszkam w Polsce. Już 9 maja sesję informacyjną w Fundacji dla Somalii dotyczącą legalizacji pobytu poprowadzi Dyrektor Urzędu ds. Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego! Jest to wyjątkowa okazja, by dowiedzieć się więcej na temat różnych procedur, wniosków i obowiązków związanych z legalizacją pobytu.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy się zarejestrować poprzez formularz: TUTAJ

Data: 09.05.2019, godz. 17:30 – 19:30

Miejsce: biuro Fundacji dla Somalii (ul. Bracka 18/63, 00-028 Warszawa)

Ważne informacje organizacyjne: Spotkanie odbędzie się w języku polskim (sesja w języku angielskim zaplanowana jest na  czerwiec). Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu wypełnienia formularza beneficjenta, podpisanie listy obecności i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

 

PROGRAM TEMATYCZNY SESJI:

1.Legalizacja pobytu – od złożenia wniosku do karty pobytu:

1.1. etap formalny:

  1. a) umówienie się na złożenie wniosku
  2. b) wniosek, załączniki i załączanie dokumentów – jak wypełnić i podpisać dokumenty
  3. c) odciski palców, braki formalne, opłata, stempel
  4. d) pozostawienie wniosku bez rozpoznania, zwrot podania, odmowa wszczęcia, odmowa przywrócenia terminu

1.2. etap merytoryczny:

  1. a) obowiązek składania kompletu dokumentów
  2. b) dokumenty do zezwoleń: stabilne i regularne źródło dochodu a środki na utrzymanie, świadczenia socjalne, ubezpieczenie, lokal, zaświadczenie ze studiów, akty stanu cywilnego
  3. c) język i forma składanych dokumentów, oryginał, kopia tłumaczenie

1.3 środki ponaglające i zaskarżenia: skargi, ponaglenia, przeglądy akt

1.4. Rozstrzygnięcia i środki zaskarżenia

2. FAQ: czyli co zrobić gdy?

– brak jest korespondencji

– brak aktualizacji w statusie sprawy

– brak dokumentów

– muszę pilnie wyjechać z Polski

– pełnomocnik mnie oszukał

– czy mogę pracować

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.