MIVA Newsletter VI

Przypominamy również, iż na naszej stronie internetowej MIVA można bezpłatnie pobrać materiały dydaktyczne, które zostały opracowane i przetłumaczone przez wszystkich partnerów projektu. Materiały mają na celu rozwijanie kompetencji międzykulturowych członków społeczności przyjmujących w celu lepszego wspierania obywateli państw trzecich w procesie integracji społecznej.