NASZE WSPARCIE DLA AFRYKANÓW I AFRYKANEK W POLSCE

Początki istnienia Fundacji wiążą się z działalnością humanitarną na rzecz społeczności państw Afryki, w szczególności Somalii i Kenii. Przez lata swoich działań, Fundacja dla Somalii z wielką troską wspiera osoby pochodzenia afrykańskiego, które na skutek uchodźstwa lub migracji przymusowej lub ekonomicznej, trafiają do Polski. Są to obywatele i obywatelki Demokratycznej Republiki Konga, Sudanu czy Somalii, którzy często jako osoby represjonowane wymagające objęci są szczególną formą wsparcia. W Fundacji prowadzone jest rodzaj centrum informacyjnego dla osób przybywających do Polski, prowadzone przez międzynarodowy zespół specjalistów, asystentów międzykulturowych czy wolontariuszy. Należy wyróżnić tu punkty konsultacyjno-informacyjne zapewniające indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, doradztwo w zakresie możliwości edukacyjnych w Polsce, a także wsparcie psychologiczne, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, dostęp do specjalistycznych informacji i wiedzy na temat różnych aspektów zorganizowania życia w Polsce (w tym informatory i poradniki dla cudzoziemców, broszury, ulotki) czy wreszcie wsparcie finansowe/rzeczowe.

Przykładem takich działań jest projekt “Wspieramy cudzoziemców na Mazowszu”, realizowany wspólnie z Fundacją Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” – Liderem Projektu oraz Fundacją Polskie Forum Migracyjne oraz współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Z drugiej strony, naszym zadaniem jest realizacja działań wspomagających rozwój i integrację afrykańskiej diaspory, wzmacniających poczucie jedności (spotkania tematyczne, debaty, wystawy, projekcje filmów), adaptację kulturową oraz poprawę jakości życia w lokalnej społeczności. Co ważne, poprzez projekt wsparcia kobiet migrantek doświadczających przemocy ze względu na płeć, Fundacja dla Somalii wspiera Afrykanki, które zmagają się z problemem przemocy przed przyjazdem do Polski. Miejscem, w którym Beneficjenci i Beneficjentki z krajów afrykańskich otrzymują stałą pomoc, jest Centrum Wielokulturowe.

Sporą grupę Afrykanów i Afrykanek, którzy są Beneficjentami programów i projektów Fundacji oraz współpracują z nami, tworzą studenci i studentki, np. z Nigerii, Rwandy, Zimbabwe, Ghany oraz  Kamerunu. Grupy te uczestniczą w projektach międzynarodowych nakierowanych na rozwój zawodowy i integrację międzykulturową, współfinansowanych ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) i Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, m.in. COMPE4Mi – “Narzędzia dla profesjonalistów do oceny i rozwoju kompetencji migrantów”; MIVA – „Integracja migrantów poprzez działania wolontariackie”  oraz HelpMi – Pomoc migrantom w integracji w środowisku pracy”, a także innych lokalnych grantodawców.

Warto zaznaczyć, że celem Fundacji jest działanie na rzecz promowania dialogu międzykulturowego, integracji migrantów ze społeczeństwem przyjmującym oraz pomoc rozwojowa i humanitarna, w tym współpraca międzysektorowa w celu poprawy warunków życia Afrykanów i Afrykanek oraz uchodźców i uchodźczyń w krajach sąsiadujących,  kampanie edukacyjne dla dorosłych i dzieci, wspieranie wolontariuszy i ekspertów w pracy na rzecz społeczności migranckiej z państw Afryki.

W obliczu ostatnich wydarzeń – wojny w Ukrainie – Zespół Fundacji dla Somalii podejmuje natychmiastowe kroki zmierzające do zapewnienia doraźnej pomocy. Szczególną uwagę kierujemy na osoby pochodzenia nieukraińskiego, nieposiadające obywatelstwa Ukrainy, w tym Afrykanów i Afrykanki z różnych krajów. Szacuje się, że do dziś przybyło 100 tysięcy cudzoziemców nieukraińskiego pochodzenia. Naszym celem jest zarówno doraźna, jak i systemowa i długofalowa pomoc uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy pochodzenia afrykańskiego, w tym studentów i studentek, którzy uciekli przed wojną.