ABC Mieszkam w Polsce – opieka zdrowotna

sesja informacyjna, wsparcie, bezpłatne, abc, imigranci

[Русская версия ниже]

Czy mam prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce? Jakie dokumenty są wymagane? Jak formalnie wybrać lekarza? Co muszę zrobić, by uzyskać leczenie specjalistyczne? Leczenie szpitalne – kto wystawia skierowanie i czy mogę wybrać szpital? Czy wezwanie pogotowania ratunkowego kosztuje?

27 sierpnia o godz. 17:30 w biurze Fundacji dla Somalii odbędzie się spotkanie informacyjne w języku polskim dotyczące opieki zdrowotnej w Polsce, które poprowadzi pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia. Serdecznie zapraszamy! Rejestracja przez poniższy formularz:

https://bit.ly/2YFHZOF

Data: 27.08.2019, godz. 17:30 – 19:30

Miejsce: biuro Fundacji dla Somalii (ul. Bracka 18/63, 00-028 Warszawa)

Ważne informacje organizacyjne: Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Prosimy o przybycie pół godziny (30 minut) przed rozpoczęciem w celu wypełnienia formularza beneficjenta, podpisanie listy obecności i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO). Osoby, które przyjdą po czasie, nie zostaną wpuszczone na salę!

Przydatne źródła:

http://www.nfz-warszawa.pl,

https://terminyleczenia.nfz.gov.pl,

https://zip.nfz.gov.pl,

https://pacjent.gov.pl/

Имею ли я право на пособия по болезни в Польше? Какие для этого требуются документы? Как официально выбрать врача? Что мне нужно сделать, чтобы получить специальное лечение? Стационарное лечение – кто выдает направление и могу ли я выбрать больницу? Какова стоимость вызова экстренной помощи?

27.08 в 17:30 в офисе Фонда для Сомали состоится информационная встреча на польском языке о здравоохранении в Польше, которая будет проведена сотрудником Национального фонда здравоохранения. Сердечно приглашаем Вас! Регистрация по форме ниже:

https://bit.ly/2YFHZOF

Важная организационная информация: встреча пройдет на польском языке. Приходите пораньше, чтобы заполнить форму, зарегистрироваться в списке участников и дать согласие на обработку ваших персональных данных (RODO).

Мероприятие финансируется совместно с Национальной программой Фонда по вопросам предоставления убежища, миграции и интеграции в рамках проекта «Поддержка интеграции иностранцев в Мазовии».

Полезные источники:

http://www.nfz-warszawa.pl,

https://terminyleczenia.nfz.gov.pl,

https://zip.nfz.gov.pl,

https://pacjent.gov.pl/,

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.