ABC Mieszkam w Polsce – pomoc społeczna

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/Obszar-roboczy-1pasek_poziomy.png” crop=”false”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Celem sesji szkoleniowej w formie prezentacji/wykładu jest szeroko rozumiane przybliżenie systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny dostępnego dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce. Dzięki uzyskanym informacjom cudzoziemcy posiądą odpowiednią wiedzę pozwalającą im na orientowanie się jakie przysługują im świadczenia i w jakim zakresie, gdzie i na jakich zasadach mogą je uzyskać. Na koniec sesji uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytać związanych z przedstawionym materiałem i ewentualnego uściślenia interesujących ich kwestii, w tym praktycznych wskazówek mogących ułatwić kontakt z poszczególnymi instytucjami oferującymi wsparcie dla cudzoziemców.

REJESTRACJA: TUTAJ

Sesja odbędzie się w języku polskim!

Plan zajęć:
– Powitanie – ustalenie reguł, wzajemne poznanie się i ogólne przedstawienie oczekiwań, w celu możliwie maksymalnego dostosowania sesji do potrzeb uczestników;
– Przedstawienie ram prawnych obowiązujących w Polsce i regulujących dostęp cudzoziemców do świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych;
– Szczegółowe omówienie zakresu i form świadczeń z pomocy społecznej z uwzględnieniem kryteriów ich udzielania;
– Szczegółowe omówienie zakresu i form świadczeń rodzinnych z uwzględnieniem kryteriów ich udzielania, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej udzielanych cudzoziemcom form wsparcia, tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i świadczenia „500 plus”;
– Zagadnienia praktyczne – jak i gdzie ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne;
– Czas na pytania i dyskusję.

Prowadzący:
Dominik Wach – Politolog specjalizujący się w tematyce migracyjnej, integracyjnej i bliskowschodniej, od ponad 10 lat zajmujący się zawodowo integracją uchodźców. Koordynator z ramienia Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie „Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynKu pracy (WITEK)”. Były obserwator praw człowieka na Zachodnim Brzegu Jordanu. Pracuje w projekcie „IMINTEG – w poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną”.

REJESTRACJA: TUTAJ

Ważne informacje organizacyjne: Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu wypełnienia formularza beneficjenta, podpisanie listy obecności i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/stopka-aktualna_05.09.2018.png” crop=”false” link=”https://goo.gl/forms/Ca39q9Viij1MlHr73″ align=”center”][vc_column_text]Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]