Poszukujemy Asystenta ds. obsługi beneficjentów

W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta ds. obsługi beneficjentów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • rekrutacja nowych beneficjentów działań projektowych w swojej grupie narodowo-językowo-kulturowej,
 • prowadzenie dyżurów ogólnego doradztwa integracyjnego według ustalonego grafika i zadań,
 • uczestnictwo w programie szkoleniowym i sesjach superwizyjnych,
 • wsparcie beneficjentów w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw związanych z życiem codziennym (poza biurem),
 • bezpośrednie wsparcie punktu konsultacyjnego i innych działań projektowych (m.in. kierowanie beneficjentów do poszczególnych doradców, wsparcie doradców w trakcie konsultacji w razie konieczności),
 • promocja działań projektowych Fundacji i Partnerów przez kanały nieformalne i przy pomocy materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • raportowanie i ewaluacja do zespołu merytorycznego.

Miejsce świadczenia usług: Warszawa

Czas świadczenia usług: praca w niepełnym wymiarze godzin, łącznie ok. 20 godzin tygodniowo.

Termin obowiązywania umowy: kwiecień 2021 – marzec 2022

Liczba stanowisk: 1 lub więcej w zależności od znajomości języków oraz dyspozycyjności

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

 • Cudzoziemiec albo obywatel polski mający pochodzenie cudzoziemskie.
 • Przynajmniej komunikatywna znajomość języka polskiego i angielskiego.
 • Doświadczenie w pracy socjalnej lub wsparciu migrantów.

Kwalifikacje pożądane:

 • Znajomość dodatkowych języków obcych.

UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE:

 • doświadczenie w procesie integracji w Polsce i motywacja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • motywacja do pomagania i doradztwa integracyjnego w bardzo różnych kontekstach,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu i w zmieniających się dynamicznie warunkach,
 • sumienność i zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność i elastyczność.

JAK APLIKOWAĆ?

1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.

2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.

3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 marca 2021 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie Fundacji;

– pocztą elektroniczną na adres HR@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Asystent ds. obsługi.

Do kolejnego etapu zostaną zaproszeni kandydaci, którzy posiadają wymagane kwalifikacje.

Kandydatom, którzy uzyskają najwyższe wyniki zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia.

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.