Poszukujemy Specjalisty/specjalistki ds. pr i szkoleń

Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty/specjalistki ds. pr i szkoleń w związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego dla cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, realizuję programu doradców integracyjnych  wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • wsparcie zespołu merytorycznego w rekrutacji beneficjentów do udziału w poszczególnych działaniach projektowych,
 • organizowanie, komunikowanie i promowanie wydarzeń realizowanych w ramach projektu w kanałach własnych (strona internetowa, Facebook, newslettery) oraz w ramach partnerstw i we współpracy z innymi podmiotami,
 • analiza i koordynacja komunikacji i dbałość o efektywne budowanie wizerunku projektu, obsługa mailingów i kontrola przepływu informacji,
 • pisanie i redagowanie tekstów oraz materiałów związanych z promocją działań projektowych,
 • konsultacja materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz nadzór nad produkcją gadżetów.

Miejsce świadczenia usług: Warszawa

Czas świadczenia usług: praca w niepełnym wymiarze godzin, 15 godzin tygodniowo

Termin obowiązywania umowy: kwiecień 2021 – marzec 2022

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

 • wykształcenie średnie,
 • min. 1-roczne doświadczenie zawodowe w public relations i promocji,
 • min. 2-letnie doświadczenie w używaniu narzędzi marketingowych, promocyjnych i służących do komunikacji.

Kwalifikacje pożądane:

 • biegła znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie,
 • doświadczenie pracy w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej działającej w obszarze migracji lub której bliskie są zagadnienia związane ze wsparciem cudzoziemców.
 • mile widziana znajomość języka rosyjskiego.

UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE:

 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy pod presją czasu, w zmieniających się dynamicznie warunkach,
 • biegła obsługa programów Word, Excel, Power Point, podstawowa obsługa programów i narzędzi marketingowych oraz social media,
 • sumienność i zaangażowanie, kreatywność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres,
 • zdolności interpersonalne, gotowość do uczenia się.

JAK APLIKOWAĆ?

1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.

2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.

3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 marca 2021 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie Fundacji;

– pocztą elektroniczną na adres HR@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Specjalista ds. pr i szkoleń.

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.