Prezentacja efektów projektu dla migrantów

20. grudnia mieliśmy okazję opowiedzieć o efektach projektu „Punkt konsultacyjny dla cudzoziemców w Fundacji dla Somalii” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Prezentacja odbyłą się podczas świątecznego spotkania, w którym udział wzięło udział około 50 osób – beneficjenci Fundacji dla Somalii, dziennikarze, działacze społeczni i przyjaciele naszej organizacji.

Goście mogli poznać założenia przedsięwzięcia, statystyki dotyczące liczby udzielonych porad oraz obejrzeć zdjęcia z przebiegu realizacji projektu.

***

On December 20, we had the opportunity to talk about the effects of the project “Consultation point for foreigners in the Foundation for Somalia” financed by Iceland, Liechtenstein and Norway from the EEA Funds under the Active Citizens – Regional Fund Program.

The presentation took place during a Christmas meeting attended by about 50 people – beneficiaries of the Foundation for Somalia, journalists, social activists and friends of our organization.

The guests could learn about the assumptions of the project, statistics on the number of advice provided and see photos from the course of the project.