PROJEKT MIVA: WARSZTATY BUDOWANIA POTENCJAŁU (Nr 1)

Fundacja dla Somalii zorganizowała swoje pierwsze warsztaty budowania potencjału na rzecz integracji w społeczeństwie i życia zawodowego, będące częścią działań prowadzonych w ramach projektu Integracja migrantów poprzez działania wolontariackie (MIVA). 

Tematy podejmowane podczas warsztatu to: integracja społeczna, poprawa publicznego postrzegania migracji, zapobieganie dyskryminacji, zapewnianie równego dostępu, integracja międzykulturowa i mediacja, mapowanie umiejętności itp.

Data: 12 października, godz. 17:00

Miejsce: FDS

Dziękujemy za Wasz udział i zapraszamy na kolejne warsztaty!