Sprawozdania za 2022 rok i nasz nowy statut

Publikujemy nowy statut, sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ubiegły rok.

Statut jest dostępny tutaj: