Szkolenie REMCREAD w Palermo

Uczestniczymy w szkoleniu partnerów projektu Remcread (Empowering Refugee & Migrant Women through Creative Methods and Digital Literacy), który ma na celu wzmacnianie kompetencji cyfrowych i kreatywności uchodźczyń i migrantek w Polsce i innych krajach UE. Spotkanie odbywa się w Palermo, we Włoszech w dn. 15-17 maja 2024 r.

Podczas spotkania opracowujemy i porównujemy wyniki naszych badań fokusowych wśród migrantek i uchodźczyń na temat potrzeb, rozwoju personalnego, kompetencji cyfrowych oraz kreatywności. Wyniki te zostaną wykorzystane podczas projektowania warsztatów dla naszych beneficjentek.

Więcej szczegółów już wkrótce na stronie projektu i Facebooku.