Wizyta delegacji z Islandii w Punkcie informacyjno – doradczym

Punkt informacyjno – doradczy dla obywateli Ukrainy, który prowadzimy wspólnie z Mazowiecki Urząd Wojewódzki przy ul. Nowy Świat 15/17 budzi duże zainteresowanie również poza Polską.

1 grudnia 2022 roku odwiedziła nas delegacja z Islandii, której opowiedzieliśmy o potrzebach trafiających do nas osób oraz szczegółowo wyjaśniliśmy sposób działania punktu.

Punkt jest otwarty od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00- 17:00.

Obywatele Ukrainy mogą u nas bezpłatnie skorzystać z porad doradców integracyjnych, a w wybrane dni także psychologa, doradcy zawodowego czy prawnika.

***

The information and advisory point for Ukrainian citizens, which we run together with the Mazovian Voivodship Office at 15/17 Nowy Świat Street, arouses great interest also outside Poland.

Last Thursday, we were visited by a delegation from Iceland, where we told about the needs of people coming to us and explained in detail how the point works.

We are available from Monday to Thursday from 9:00 to 17:00.

Citizens of Ukraine can take advantage of the advice of integration counsellors free of charge, and on selected days also a psychologist, career counsellor or lawyer.

***

Projekt nr 13/14-2022/OG-FAMI pt.” „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie” jest finansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.