WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET POPRZEZ DORADZTWO ZAWODOWE ORAZ SZKOLENIA Z ZAKŁADANIA WŁASNEJ FIRMY

(16.09.2019)

Informacja:

Startujemy z nowym projektem, będącym realizacją zadania publicznego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Termin realizacji zadania przypada na 12.09 – 07.11 2019 roku.

Celem projektu jest zwiększenie zakresu usług doradztwa zawodowego oraz dostępu do usług szkoleniowych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt będzie szczególnie kierowany do kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet migrantek, aby zapewnić dostęp do rzetelnej informacji w tym zakresie.

W ramach projektu zostanie zorganizowane 32-godzinne szkolenie dla 15 uczestniczek z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, które będzie uzupełnione doradztwem zawodowym.

Informacje dotyczące rekrutacji wkrótce się pojawią! Zachęcamy do śledzenia naszego Facebooka.

warszawa, urząd miasta, projekt

Wsparcie przedsiębiorczości kobiet poprzez doradztwo zawodowe oraz szkolenia z zakładania własnej firmy

Wsparcie przedsiębiorczości kobiet poprzez doradztwo zawodowe oraz szkolenia z zakładania własnej firmy

Startujemy z nowym projektem, będącym realizacją zadania publicznego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Termin realizacji zadania przypada na 12.09 – 01.11 2019 roku.

Celem projektu jest zwiększenie zakresu usług doradztwa zawodowego oraz dostępu do usług szkoleniowych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt będzie szczególnie kierowany do kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet migrantek, aby przeciwdziałać nadużyciom oraz zapewnić dostęp do rzetelnej informacji w tym zakresie.

W ramach projektu zostanie zorganizowane 32-godzinne szkolenie dla 15 uczestniczek z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, które będzie uzupełnione doradztwem zawodowym.

warszawa, urząd miasta, projekt
Recent Posts