Wspólne świętowanie Eid-al-Fitr w Fundacji dla Somalii

Fundacja dla Somalii jest miejscem otwartym dla wszystkich kultur. Wczoraj odbyło się wspólne świętowanie.

 Eid al-Fitr to czas odpoczynku, spotkań w gronie bliskich, jedzenia oraz rozmów.

Tak właśnie było u nas wczoraj.

Dzielenie się z innymi to bardzo ważny element muzułmańskiego święta, jak i całego postu w miesiącu Ramadan.

„Ramadan to nie tylko post. Musimy nakarmić głodnych, pomóc potrzebującym, strzec swojego języka i przebaczać. To jest duch Ramadanu”

I tak się stało. I tak się stanie: dobro popłynie dalej- do wszystkich Cudzoziemców, do uchodźców z Ukrainy. Do ludzi miłości i pokoju.

Dziękujemy, że byliście z nami.


***********************************************************************************************

The Foundation for Somalia is a place open to all cultures. Yesterday there was a joint celebration. Eid al-Fitr is a time of rest, meetings with relatives, eating and talking.

That’s what happened with us yesterday.

Sharing with others is a very important part of the Muslim holiday, as well as the entire fasting of the month of Ramadan.

„Ramadan is not only about fasting. We need to feed the hungry, help the needy, guard our tongue, and forgive. This is the spirit of Ramadan.”

And that’s how it happened. And so it will happen: the good will flowfurther – to all foreigners, to refugees from Ukraine. To people of love and peace.

Thank you for being with us.

Projekt pt. „Wspieramy cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Bezpieczna przystań.

Recent Posts

Leave a Comment