ZOSTAŃ LEKTOREM/KĄ JĘZYKA POLSKIEGO W FDS!

Poszukujemy lektorów/lektorek języka polskiego jako obcego!

W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko lektora/lektorki języka polskiego jako obcego.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

  1. prowadzenie zajęć z języka polskiego jako obcego w formie kursów obejmujących 60 godzin lekcyjnych (45 godzin zegarowych)
  2. systematyczne prowadzenie dokumentacji zajęć
  3. przygotowywanie (we współpracy z koordynatorką/koordynatorem kursów) zadań językowych na platformę multimedialną
  4. współpraca z koordynatorką-koordynatorem kursów przy działaniach, w które zaangażowani są beneficjenci kursów

Miejsce świadczenia usług: Warszawa

Czas świadczenia usług: w ramach ustalonego z koordynatorką kursów grafika kursów i planu tygodniowego zajęć: 1 kurs to 60 godzin lekcyjnych (45 godzin zegarowych)

Termin obowiązywania umowy: umowy na poszczególne kursy realizowane w okresie listopad 2022 – wrzesień 2023

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

  1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (filologiczne, lingwistyczne, kulturoznawstwo, pedagogiczne lub pokrewne) lub w trakcie studiów magisterskich.
  2. Biegła znajomość języka obcego
  3. Min. pół roku doświadczenia w nauczaniu języka.

Kwalifikacje pożądane:

  1. Doświadczenie w pracy z grupą.
  2. Znajomość podręczników do polskiego jako obcego oraz narzędzi multimedialnych (programów, aplikacji mobilnych, platform) pomocnych w nauce języków obcych.
  3. Doświadczenie pracy w instytucji działającej w obszarze migracji lub doświadczenie we współpracy z osobami z następujących obszarów: Ukrainy, Białorusi, Rosji, krajów Kaukazu, krajów Bliskiego Wschodu, Afryki, krajów Azji Centralnej, Azji Południowej, Wietnamu, Chin, Ameryki Środkowej i Południowej.

UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE:

bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność i zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność, zdolności interpersonalne, gotowość do uczenia się.

JAK APLIKOWAĆ?

1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV.

2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.

3. Oferta musi zawierać ofertę cenową brutto za  1 (jedną) godzinę lekcyjną (45 minut zegarowych)

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 października do godz. 16:30

– osobiście w siedzibie Fundacji,

– pocztą elektroniczną na adres HR@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Lektor/lektorka języka polskiego jako obcego

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj