ANTY-PRZEMOC: sesje informacyjne

przemoc, violence, sesja informacyjna, kampania, wsparcie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ANTY-PRZEMOC: SESJE INFORMACYJNE

W ramach nowego projektu ANTY-PRZEMOC zapraszamy na sesje informacyjne w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Będziemy organizować cykl sesji informacyjnych „Wtorki z wiedzą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – w każdy wtorek od 29 października 2019 do 10 grudnia 2019 o godzinie 17:30.

Już teraz zapraszamy na następujące sesje informacyjne:

29 października o 17:30 – co to jest przemoc w rodzinie i jakie są sposoby wsparcia osób doznających przemocy w rodzinie w Polsce?

5 listopada o 17:30 – procedura Niebieskiej Karty w praktyce – sesja informacyjna prowadzona przez pracowniczki Ośrodka Pomocy Społecznej na Bielanach

12 listopada o 17:30 – nie bądź bierny – reaguj! Co mogę zrobić jako świadek przemocy w rodzinie?

19 listopada o 17:30 – Dziecko a przemoc w rodzinie – jak możemy pomóc dziecku krzywdzonemu, wpływ przemocy na dziecko i jego rozwój i funckjonowanie

Tematy następnych sesji ogłosimy już wkrótce. Wstęp wolny, rejestracja nie jest wymagana.

Dnia 25 listopada rozpoczyna się Kampania Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

26 listopada oraz 3 grudnia zostaną zorganizowane sesje, które odbędą się z pracownikami pomocy społecznej, policjantami i przedstawicielami innych służb i instytucji.

Projekt „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach migranckich poprzez działania informacyjne oraz włączenie się do kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” w dniach 25 listopada – 10 grudnia 2019” jest finansowany ze środków m.st. Warszawa.

[/vc_column_text][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/LOGO_biale_finansowanie.png” crop=”false”][/vc_column][/vc_row]