Narzędzia dla profesjonalistów do oceny i rozwoju kompetencji migrantów

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Projekt COMPe4Mi ma na celu promowanie standaryzacji szkoleń dla trenerów, edukatorów międzykulturowych oraz specjalistów pracujących z migrantami i organizacjami pozarządowymi, jak również profesjonalizacji ich zawodu w celu budowania integracji migrantów na rynku pracy. Projekt odpowiada bezpośrednio na potrzeby i priorytety podkreślone w niedawno opublikowanym sprawozdaniu UE zatytułowanym “Edukacja jako narzędzie integracji gospodarczej migrantów”, w którym państwa członkowskie określiły najważniejsze kwestie i konieczność znalezienia odpowiednich rozwiązań na szczeblu UE. Ponadto, projekt opiera się na europejskiej agendzie na rzecz integracji obywateli spoza UE i koncentruje się na gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym udziale imigrantów w społeczeństwie przyjmującym.

Zespół COMPe4Mi
Konsorcjum pięciu organizacji międzynarodowych z Polski, Włoch, Cypru, Grecji i Finlandii będzie pracować nad projektem COMPe4Mi w ciągu najbliższych dwóch lat w zakresie udzielania wsparcia edukacyjnego dla migrantów w Unii Europejskiej. Projekt trwa od 1.10.2017 r. do 30.09.2019 r.

Fundacja dla Somalii (FDS) jest organizacją założoną w 2007 r. (oficjalnie zarejestrowaną 15 listopada 2007 r.). Ma na celu edukację społeczeństwa i poszerzanie wiedzy o innych krajach, ich kulturach i tradycjach. Jej misją jest promowanie dialogu międzykulturowego, różnorodności oraz wymiany doświadczeń kulturowych. Wśród podstawowych założeń działalności FDS wyróżnia się: promowanie tolerancji oraz poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na pochodzenie, płeć, język lub religię. Uważa się bowiem, iż ​​każdy człowiek zasługuje na równą akceptację i szacunek. FDS stanowi pomost między migrantami a polskim społeczeństwem, wspierając imigrantów kulturowo i finansowo, umożliwiając im lepszą integrację z polskim społeczeństwem i przybliżając realia społeczno-gospodarcze.

FormAzione Co&So Network (FCN) jest włoską organizacją odpowiedzialną za opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji na ścieżce ich zatrudnienia. FCN wspiera swoich beneficjentów w porozumieniu z prowincją Florencji, która zgodnie z włoskimi przepisami jest odpowiedzialna za promocję służb zatrudnienia. Od stycznia 2017 r. FCN – poprzez Consorzio Mestieri – jest odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi publicznymi ośrodkami zatrudnienia w regionie Toskanii.

ENOROS Consulting Ltd (ENROS) to cypryjska organizacja założona w 2006 r. i od tego czasu pozostaje aktywna w obszarze zarządzania projektami na Cyprze i w Europie, zapewniając kompleksowe usługi konsultingowe dla sektora publicznego i prywatnego. ENOROS Consulting Ltd ma bogate doświadczenie w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i szkoleń, m.in. w zakresie projektowania i opracowywania metodologii szkoleń, materiałów, realizacji i wdrażania szerokich badań). ENROS rozwija metodologie i narzędzia umożliwiające zatrudnienie różnych grup społecznych (dorosłych, imigrantów, grupy defaworyzowane), a także wspiera ich w doskonaleniu i wzbogacaniu kompetencji.

AAR SOCIAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (ASDA) RY to fińska pozarządowa organizacja non-profit zajmująca się kwestiami społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności promująca równość szans i dobre relacje między osobami różnych grup pochodzenia. Organizacja powstała w 1995 r. (zarejestrowana w 2000 r.) z siedzibą w Helsinkach w Finlandii. Misją organizacji jest zapewnianie poradnictwa, rozwoju społecznego, edukacyjnego, zawodowego i osobistego wszystkim grupom społecznym pozostającym w niekorzystnej sytuacji oraz rozwój współpracy z krajami rozwijającymi się poprzez oferowanie zorganizowanych działań, takich jak krótko- i długoterminowe kursy, wyjazdy terenowe, szkolenia, seminaria.

Organizacja Earth (OE) jest grecką organizacją pozarządową non-profit założoną w 2010 r. Jej misją jest rozwijanie koncepcji „inteligencji środowiskowej i społecznej” (Environmental & Social Intelligence) poprzez dostarczanie empirycznej, nieformalnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju dla wszystkich grup wiekowych, wprowadzając kluczowe kwestie zrównoważonego rozwoju do życia codziennego. OE stawia za cel rozwijanie i promowanie zachowań i modeli przedsiębiorczości, które mają pozytywne skutki dla społeczeństwa, środowiska i przedsiębiorczości. OE realizuje tę misję, projektując praktyczne i nieformalne działania edukacyjne, które wzmacniają oraz motywują osoby i firmy do rozwijania nowych umiejętności i zmiany istniejących zachowań.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/fds_decmeeting2.jpg” crop=”false”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]AKTUALIZACJA

  1. Informacja Prasowa (PL)
  2. Flyer (PL)

-[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image heading_title=”Kick Off Meeting, 6-7 December 2017, Warsaw” src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/fds_decmeeting3.jpg” crop=”false”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image heading_title=”2nd Partner Meeting, 18-19 April, Greece” src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/fds_d02.jpg” crop=”false”][/vc_column][/vc_row]