Delegacja z Łotwy i Czech w naszej Fundacji!

Nasza Fundacja gościła dzisiaj delegację z Łotwy i Czech – przedstawicielki Ministerstwa Kultury Republiki Łotewskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, zajmujących się kwestiami związanymi z migracją w ich kraju. Do spotkania doszło z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i odbyło się w ramach prezentacji Programu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” finansowanego z Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Spotkanie polegało na wymianie wzajemnych doświadczeń związanych z pracą z migrantami i migrantkami. Podczas prezentacji prowadzonych przez nas działań, każdy z koordynatorów poszczególnych sekcji – ABC Przedsiębiorczości, ABC Mieszkam w Polsce, doradztwo zawodowe, konsultacje psychologiczne, konsultacje prawne, wsparcie asystentów międzykulturowych, kursy języka polskiego – miał okazję do podzielenia się swoimi metodami pracy, sukcesami i wyzwaniami.

Zaprezentowaliśmy sposób funkcjonowania Fundacji w projekcie, podkreślając że trzonem wszelkich działań są nasi pracownicy, którzy bardzo dobrze rozumieją potrzeby migrantów i migrantek, ponieważ sami kiedyś znajdowali się na ich miejscu. Koniec końców nasze działania na rzecz wielokulturowego i tolerancyjnego społeczeństwa zostały docenione, a my liczymy na to, że z delegacją z Łotwy i Czech będziemy mogli się jeszcze kiedyś spotkać! Dziękujemy za to, że wysłuchaliście o naszych działaniach i za tak ochocze zadawanie pytań.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć!

Recent Posts