ABC Przedsiębiorczości – Dziękujemy za zgłoszenia

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie szkoleniem „ABC Przedsiębiorczości” i przesłane aplikacje. Do końca listopada skontaktujemy się z kandydatami, aby potwierdzić udział w szkoleniu. Pierwsze szkolenie odbędzie się już 8-9.12.2018!

WAŻNA INFORMACJA:

Większość kandydatów zadeklarowała udział w szkoleniu w języku polskim, dlatego pierwszy cykl tego szkolenia odbędzie się w tym języku. Cykl w języku angielskim rozpocznie się w drugiej połowie 2019 roku!

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Recent Posts