FDS i Krajowa Platforma Współpracy na rzecz Integracji

 

W

dniach 15-16 grudnia braliśmy udział w Konferencji Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji.

 

 Na konferencję zjechali się eksperci i ekspertki z całej Polski. Przez dwa dni będą dyskutowaliśmy i dzieliliśmy się wiedzą na temat kluczowych kwestii i rozwiązań dotyczących integracji i imigracji. Tematyka debat towarzyszących tegorocznej konferencji skupiała się wokół wpływu migracji na rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy lokalnych społeczności, edukacji jako kluczowego obszaru integracji, potencjalnej roli mediów w kształtowaniu wizerunku migrantów i świadomości społecznej.

Więcej informacji o konferencji na www.krajowaplatforma.pl 

 

GALERIA

Leave a Comment