FDS na szkoleniach Erasmus+ Młodzież

Szkolenia Erasmus+ Młodzież

FRSE Program Erasmus+ Młodzież zakwalifikował nas do udziału w szkoleniu dotyczącym zarządzania ryzykiem w projektach Akcji 1 Mobilność Edukacyjna.

Zarządzanie ryzykiem

Uczestnicy szkolenia mają zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące kwestii zarządzania ryzykiem w międzynarodowych projektach młodzieżowych, m.in. zdefiniowanie pojęcia ryzyka, świadomość zagrożeń związanych z realizowaniem projektów w środowisku międzykulturowym i określanie obszarów ryzyka, postrzeganie i definiowanie ryzyka przez różnych partnerów w projekcie, bezpieczeństwo uczestników, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, zapobieganie ryzyku.

Szkolenie miało miejsce w Konstancinie-Jeziornie koło Warszawy w dniach 28-30 listopada 2014.

Leave a Comment