Immigrants in Action

Promujemy tolerancję, edukację i solidarność

 

[vc_row][vc_column width=”1/1″][mk_padding_divider size=”40″][mk_dropcaps style=”fancy-style” size=”14″ padding=”10″]P[/mk_dropcaps][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]rogram wsparcia i integracji cudzoziemców w Polsce – Immigrants in Action

 

 

Projekt stanowi program integracyjny dostosowany do potrzeb konkretnych grup cudzoziemców przebywających legalnie w Polsce oraz jest kontynuacją programu wsparcia już realizowanego przez Fundację dla Somalii, również uwzględniając znacznie większe wyzwania, przed jakimi stają cudzoziemcy pochodzący z krajów afrykańskich i muzułmańskich, co związane jest z różnicami kulturowymi, etnicznymi, językowymi i religijnymi.

Projekt skupia się z dwóch komponentów, które są kontynuacją dotychczas realizowanych działań przez Fundację.

Pierwszym komponentem jest podnoszenie kompetencji cudzoziemców ze znajomości języka polskiego oraz przekazywanie im wiedzy o polskich obyczajach, historii i kultury. Chcemy sprofesjonalizować nauczanie języka polskiego i nasze kursy dostosować do danych specyfiki konkretnych poziomów nauczania oraz pochodzenia językowego uczestników kursów. Utworzona zostanie grupa robocza pracująca nad metodologią nauczania, czego efektem będą również szkolenia dla nauczycieli i wolontariuszy, tworzenie materiałów dydaktycznych i utworzenie platformy z narzędziami wspierającymi naukę języka polskiego w klasie. Zajęcia w klasie będą wspomagane zajęciami i aktywnościami poza klasą oraz wydarzeniami językowo-kulturowymi.

Drugim komponentem projektu jest kontynuacja działalności punktu konsultacyjnego, w ramach którego cudzoziemcy będą mieli możliwość skorzystać ze specjalistycznego doradztwa prawnika, doradcy zawodowego. Fundacja ma zamiar pracować z urzędami pracy i lokalnymi partnerami oraz firmami, promując zatrudnienie i nabywanie umiejętności zawodowych, które będą przydatne cudzoziemcom. Fundacja wyspecjalizowała się w doradztwie zawodowym i oferuje wsparcie dla różnorodnych odbiorców, dopasowanie oferty doradztwa i wsparcia do potrzeb poszczególnych grup i ich problemów. Jednym z nich jest zwiększenie i intensyfikacja doradztwa zawodowego zarówno dla osób bez kwalifikacji, dla kobiet, osób wysokowykwalifikowanych, osób nieposiadających dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz dla małżonków obywateli polskich, którzy mają szczególne potrzeby w zakresie integracji i przebiega ona w inny sposób. W punkcie będą pracować asystenci kulturowi, będący niegdyś liderami środowisk imigranckich, wspierającymi własne grupy narodowe lub kulturowe oraz aktywnie wspierające osoby korzystające z usług Fundacji. Będą oni również organizować eventy integracyjne i informacyjne.

Projekt łączy w sobie główne elementy, które składają się na Program Krajowy Fundusz Azylu, Migracji i Integracji w Polsce, jest zgodny z dokumentem „Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne”. Dokument zakłada, że polska polityka migracyjna powinna być proaktywna, poszukująca optymalnych rozwiązań oraz prowadzona pod kątem potrzeb rynku pracy i jego potrzeb. W dokumencie zawarto rekomendacje dotyczące zintensyfikowania działań służących integracji cudzoziemców ze społeczeństwem przyjmującym – dalsze aktywizowanie cudzoziemców poprzez szkolenia, kursy, naukę języka, czy ułatwienie dostępu do rynku pracy. Planowany program Immigrants in Action zakłada realizację tych celów i umożliwia jak najszerszy dostęp do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce.