Jak może pomóc rozmowa z psychologiem?

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Obszar-roboczy-1rozmowazpsychologiem2.jpg” crop=”false”][vc_column_text]W zaistniałej sytuacji kryzysu wywołanego epidemią każdy może czuć się zdezorientowany, przestraszony, zły i dotkliwiej odczuwać samotność. Dla osób, które potrzebują wsparcia i chciałyby porozmawiać, Fundacja dla Somalii stworzyła możliwość konsultacji online z psychologiem. Zapisy pod numerem 736 380 203. Jak taka rozmowa z psychologiem może pomóc? O tym poniżej.

[Русская версия ниже]

Idące zewsząd komunikaty obniżają poczucie bezpieczeństwa oraz podwyższają lęk. Lęk ten może przytłaczać i paraliżować. Zamknięcie siłowni, kawiarni, trudność w spotkaniu się ze znajomymi to dla wielu osób brak możliwości skorzystania z typowych dla siebie sposobów radzenia z napięciem. Pozostanie w domu może uwidaczniać konflikty w związkach i w rodzinie. Trudne może być także spędzanie więcej czasu z samym sobą, gdyż pojawiają się na co dzień odsuwane refleksje. Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego może wywoływać silny lęk o siebie, bliskich, o przyszłość. Jest to szczególnie dotkliwa sytuacja, kiedy jest się w obcym kraju, daleko od bliskich.

Rozmowa z psychologiem może stanowić dodatkowe źródło wsparcia w tym trudnym czasie. Porozmawianie z kimś, kto stara się zrozumieć, pomaga zmniejszyć odczuwane napięcie oraz samotność. Rozmowa o emocjach w tym niestabilnym i zdezorganizowanym czasie pomaga rozjaśnić co i dlaczego czujemy. Tym samym łatwiej będzie odpowiedzieć na swoje potrzeby i pomóc samemu sobie. Wspólnie można zastanowić się nad możliwościami radzenia sobie z przeżywanymi trudnościami, zbudować nową perspektywę. Z psychologiem można poruszyć trudne, intymne tematy, którymi z różnych względów można nie chcieć dzielić się z bliskimi. Rozmowa taka daje możliwość otworzenia się w warunkach poufności.

Psycholog może również ocenić czy odczuwane trudności są naturalną reakcją na kryzysową sytuację, czy może wymagana jest dodatkowa pomoc i wtedy odpowiednio pokierować.

Konsultacje online w Fundacji dla Somalii są odpowiedzią na potrzebę profesjonalnego wsparcia na czas obecnego kryzysu. Masz pytania lub chciałbyś porozmawiać? Napisz do maria@fds.org.pl lub zadzwoń 736 380 203

[/vc_column_text][vc_separator color=”black” border_width=”2″][vc_column_text]

КАК МОЖЕТ ПОМОЧЬ РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ?

В кризисной ситуации, вызванной эпидемией, каждый может почувствовать растерянность, испуг, злость и острее почувствовать одиночество. Для людей, которые нуждаются в поддержке и хотели бы поговорить, Фонд для Сомали создал возможность онлайн-консультации с психологом. Регистрация под номером 736 380 203. Чем может помочь такой разговор с психологом? Об этом ниже.

Сообщения отовсюду уменьшают чувство безопасности и увеличивают беспокойство. Этот страх может быть подавляющим и парализующим. Закрытие спортзала, кафе, невозможность встреч с друзьями – все это парализует у многих людей возможность использовать типичные методы борьбы со стрессом. Оставаясь дома, вы можете столкнуться с конфликтами в отношениях и в семье. Также может быть трудно проводить больше времени наедине с собой, потому что размышления ежедневно откладываются. Ситуация с эпидемиологической угрозой может вызвать сильный страх за себя, близких, за будущее. Это особенно остро чувствуется, когда вы находитесь в чужой стране, вдали от своих близких.

Общение с психологом может стать дополнительным источником поддержки в это трудное время. Разговор с кем-то, кто пытается понять, помогает снизить степень напряжения и несколько снизить чувство одиночества. Разговор об эмоциях в это нестабильное и неорганизованное время помогает понять, что и почему мы чувствуем. Таким образом, вам будет легче ответить на ваши потребности и помочь себе. Вместе вы можете подумать о возможностях справиться с трудностями, построить новую перспективу. С психологом вы можете поднять сложные, интимные темы, которыми вы, возможно, не захотите поделиться со своими близкими по разным причинам. Такой разговор дает возможность раскрыться в условиях конфиденциальности.

Психолог также может оценить, являются ли трудности, которые вы чувствуете, естественной реакцией на кризисную ситуацию или требуется дополнительная помощь и затем принять соответствующие меры.

Онлайн-консультация в Фонде для Сомали является ответом на необходимость в профессиональной поддержке во время нынешнего кризиса. У вас есть вопросы или вы хотели бы поговорить? Пишите на maria@fds.org.pl или звоните 736 380 203[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]