Liderzy FdS w Łukowie

L

iderzy środowisk migranckich z Fundacji dla Somalii spotkali się 27 lutego 2015 roku z uczniami szkół w Łukowie: I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki i IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II.

Takie spotkania to świetna okazja dla uczniów, by skonfrontować swoje wyobrażenia o cudzoziemcach i państwach, z których pochodzą, z wiarygodnymi informacjami z pierwszej ręki. Wierzymy, że uczą się nie tylko zdobywając dodatkową wiedzę, ale i zyskują dzięki temu zdolnośc nawiązywania międzykulturowego dialogu.

Spotkanie odbyło się w formie tzw. “żywej biblioteki”: nasi liderzy odgrywali rolę książek do wypożyczenia, uczniowie mieli zadawać nam pytania – mówi Samir Saadi, lider w FdS. Postanowilismy jednak nieco zmodyfikować tę klasyczną formułę. Sami także zadawaliśmy pytania naszym rozmówcom. Pytaliśmy o to, co sądzą o obcokrajowcach mieszkających w Polsce, czy uważają, że obcokrajowcy zabierają Polakom pracę, czy dostrzegają przejawy rasizmu w polskim życiu publicznym i społecznym.

Uczniowie urzekli nas swoim pozytywnym nastawieniem, rozważnymi i dojrzałymi przemyśleniami o kwestiach związanych z cudzoziemcami w Polsce – potrafili wyobrazić sobie, jakie przeszkody musi często pokonać obcokrajowiec chcący zamieszkać w kraju.

Leave a Comment