MIOI: Prawo bez tajemnic

R

egulacje dotyczące zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych to zagadnienia dość skomplikowane. Uczestnicy Międzykulturowego Inkubatora Organizacji Imigranckich poświęcili cały weekend, by poznać przepisy polskiego prawa w tej dziedzinie.

Uczestnicy MIOI są już po drugim szkoleniu. W drugi weekend kwietnia dowiedzieli się wszystkiego o zakładaniu organizacji pozarządowych w Polsce. Ilu z nich odważy się na ten krok?

W trakcie warsztatów prawnik współpracujący z Fundacją dla Somalii przedstawił uczestnikom MIOI różnice między formą prawną stowarzyszenia a fundacją oraz wyjaśnił kwestie związane z ich rejestracją czy dalszym funkcjonowaniem (finanse, księgowość, prawo pracy, wolontariat).

W trakcie szkolenia wszyscy uczestnicy w praktyczny sposób wykorzystali zdobytą wiedzę np. tworząc statut swojej organizacji.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Immigrants in Action”.

Leave a Comment