NABÓR WNIOSKÓW: Program wsparcia socjalnego

 

NABÓR WNIOSKÓW: Program wsparcia socjalnego dla cudzoziemców i ich rodzin mieszkających w m.st. Warszawy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, która się dodatkowo pogorszyła w związku z pandemią COVID-19.

Fundacja dla Somalii w ramach realizacji projektu pomocowego finansowanego z środków m.st. Warszawa rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń od cudzoziemców mieszkańców m.st. Warszawy zainteresowanych otrzymaniem wsparcia socjalnego w formie jednorazowej paczki żywnościowej.

Osoby zgłaszające się powinny spełnić wskazane niżej kryteria:

  • jest cudzoziemcem (osobą przebywającą na terytorium RP, ale nie posiadającą obywatelstwa polskiego),
  • posiadać dokument potwierdzający lub inne potwierdzenie legalnego przebywania na terytorium RP,
  • mieszkać na terenie miasta stołecznego Warszawa (jedna z 18 dzielnic wchodzących w skład m.st. Warszawa),
  • doświadcza trudnej sytuacji finansowo-życiowej w związku z epidemią COVID-19,
  • ma trudną sytuację rodzinną poza sytuacją ekonomiczną, na przykład: problemy zdrowotne w rodzinie, opieka nad osobami starszymi, gospodaruje samodzielnie posiadając dodatkowe wyzwania życia codziennego, jest samotnym rodzicem, jest bezrobotny, ma w rodzinie osoby z problemami psychicznymi albo niepełnosprawnością, ma wiele osób na utrzymaniu (min.5) w gospodarstwie domowym

We wniosku aplikant ma opisać poziom spełniania ww. kryteriów.

Wsparcie w formie jednej paczki jest przyznawane jednemu gospodarstwu domowemu niezależnie od ilości osób w gospodarstwie domowym.

Dokumentacja projektu:

  1. Regulamin programu wsparcia w 3 wersjach językowych.
  2. Wniosek elektroniczny o udzielenie wsparcia dostępny w j. polskim, angielskim i rosyjskim.
  3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – elektroniczne potwierdzenie przeczytania i akceptacji podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
  4. Kopia dokumentu tożsamości– załączenie do formularza zgłoszeniowego elektronicznie.
  5. (opcjonalne) Dodatkowe dokumenty– załączenie do formularza zgłoszeniowego elektronicznie.

Fundacja dla Somalii udziela informacji oraz wsparcia w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych w swoim biurze na ul. Brackiej 18/63 (Warszawa). W związku z sytuacją epidemiologiczną obowiązuje umówienie się na spotkanie o określonej godzinie poprzez jedynie kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 658 04 87.

Wniosek należy złożyć online opisując spełnianie przez aplikanta/aplikantkę kryteriów do otrzymania wsparcia socjalnego do środy 16 grudnia 2020 do g. 20:00.

 

Find information in ENGLISH here.

Информацию ПО-РУССКИ найдете вот здесь.